SilentRoads 2015: steeds vernieuwend

De SilentRoads symposia zijn inmiddels een traditie: vorige week voor de 12e keer. Langzamerhand zou je kunnen denken, is er nog wat nieuws te delen? Mijn ervaring als dagvoorzitter vorige week: zeker weten! De zaal zat propvol in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam en de rode draad bij de sprekers was: innovatie. Wordt dus vervolgd!

De afgelopen decennia lieten zien dat de technologie achter stille wegdekken heel divers is. Met echt open mengsels als ZOAB en Tweelaags ZOAB voor het hoofdwegennet en 'dichtere' mengsels voor de stedelijke en provinciale wegen. Tien jaar geleden leek het er op dat de dunne geluidreducerende deklagen de laatste en ultieme ontwikkeling waren. Niets is minder waar. In de laatste jaren zijn geluidreducerende SMA-achtige mengels sterk in trek, gebaseerd op wat de deskundigen de 'provincie Gelderland mengels' noemen (SMA type G+).Verrassend om bij SilentRoads getrakteerd te worden door Rudi Dekkers (Infralinq) op een heel andere technologie: een dicht mengsel met een super geoptimaliseerde textuur. Het borduurt voort op ontwikkelingen en onderzoek in Duitsland. Resultaat: een duurzaam mengsel met een geluidreductie van 4dB bij 50 km/h.

Bert Peeters (M+P) gaf een kijkje in de keuken van de ontwikkeling van Ultra Stille Wegdekken (USW). Welke mechanismen spelen een rol? Hoe kun je die in het laboratorium meten? Hoe voorspel je de geluidreductie vanuit je lab-onderzoek (AOT, SPERoN)? Zijn conclusie: 10 dB wegdek is haalbaar.

Nadeel van de continu voortschrijdende inzichten en vernieuwing in wegdektechnologie: voor je de inzichten van het verleden op een rijtje hebt, zijn de wegdektypen die je onderzocht hebt al niet meer de oplossingen voor het heden. Arnaud Kok (dgmr) presenteerde de onderzoeksresultaten van een project voor de provincie Noord-Holland en IPO naar de veroudering van dunne deklagen. Mijn indruk was dat de gepresenteerde waarden over de achteruitgang aardig in lijn liggen met de waarden van Ctijd zoals die in de huidige Cwegdek-methode zitten.

Brede toepassing van stille wegdekken? Denk dan ook goed na over de elementen in, op en rond de weg. Dat zijn de nieuwe hinderbronnen, zoals wegmarkeringen, wildroosters en bermverhardingselementen. Trouwens, in de berm kun je ook zorgen voor geluidreductie: diffractoren. Fred Reinink (M+P) gaf een overzicht van de inzichten en de onderzoeksvragen van dit moment. 4Silence was aanwezig met een (nieuw) prototype van Whisstone.

Leuk en nuttig, al die innovatieve ontwikkelingen, maar kun je er ook iets mee in de huidige regelgeving? Hoe stimulerend is onze regelgeving voor innovaties? Dat was het thema van Dolf de Gruijter (RIVM). Hij maakte van de gelegenheid gebruik om ook de rol van het RIVM uit te leggen, bijvoorbeeld op het gebied van Cwegdek-rapportages. Het RIVM controleert de Cwegdek-rapporten en zorgt er voor dat de wegdekcorrecties beschikbaar zijn via de Infomil website

SilentRoads. Een nuttig platform om allerhande kennis rond stille wegdekken te delen en te zorgen dat er momenten zijn om ontwikkelingen en innovaties te delen en te bediscussieren. Ronald van Loon (M+P) presenteerde de vernieuwe SilentRoads website, deze biedt een schat aan informatie over waar je moet zijn voor Cwegdek-getallen, inzicht in kosten en baten van stille wegdekken, standaard contracten en bestekseisen, enz. En natuurlijk ook het archief van alle vorige SilentRoads symposia. Wordt vervolgd!

 

April 2015

 
Actueel type:
Blog
Blog

Verbetering binnenklimaat bestaande schoolgebouwen

 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft met de subsidieregelingen "...