Silent Way heeft als eerste product een eigen Ctijd

Silent Way van Struyk Verwo Infra is het eerste wegdekproduct in Nederland waarvan de akoestische verouderingscorrectie (Ctijd) meettechnisch is bepaald. We hebben vastgesteld dat deze geluidarme betonstraatsteen het wegverkeersgeluid met ruim 2,5 dB reduceert ten opzichte van een standaard dicht asfaltbeton.

Sinds 2012 wordt het akoestische wegdekeffect, ofwel de Cwegdek, bepaald als een gemiddelde waarde over de gehele levensduur. Vóór 2012 werd enkel het akoestisch effect van een nieuw aangelegd wegdek in de berekeningen meegenomen. De nieuwe methode hebben wij samen met TNO gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en CROW en staat beschreven in CROW-publicatie 316 en het Reken en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012). Het was een hele uitdaging om de methode zodanig te verbeteren dat de werkelijke geluideigenschappen beter worden beschreven.

Van 26 wegdekproducten in Nederland is de wegdekcorrectie volgens de nieuwe methode ondertussen bepaald. De Cwegdek is opgebouwd uit het geluideffect van het nieuwe wegdek (Cinitieel) plus een toeslag voor de akoestische veranderingen in de tijd (Ctijd). Omdat van veel nieuwe wegdekproducten het verloop van de akoestische veroudering nog niet bekend is, mogen vooralsnog de Ctijd-waarden van de standaard wegdekcategorieën (volgens CROW-publicatie 316) worden gebruikt.

Silent Way is het eerste wegdekproduct in Nederland waarvoor de Ctijd wel op basis van metingen aan het product zelf is vastgesteld. Op een vijftal wegdekken, variërend van vier tot twaalf jaar oud, zijn door ons geluidmetingen uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde toename van de geluidemissie 0,16 dB/jaar is ten gevolge van verouderingseffecten. De Ctijd is, rekening houdend met een levensduur van twintig jaar, gelijk aan 1,3 dB.

Het rapport en de wegdekcorrectiegetallen van Silent Way zijn te downloaden op de website van het Ministerie van IenM, www.infomil.nl.

 

Februari 2017

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Een handboek voor akoestisch onderzoek aan spoor

 
Wat komt er allemaal kijken bij een akoestisch onderzoek? Hoe zorgen we er voor dat zaken binnen...