Seminar M+P en Holla 'Woningbouw en bedrijvigheid'

Seminar Woningbouw en bedrijvigheid, akoestische inpassing bij ruimtelijke ontwikkelingen, gehouden op 22 januari 2013

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het dichtbevolkte Nederland speelt geluid steeds vaker een cruciale rol. Nieuwbouwlocaties liggen nabij geluidbronnen zoals industrie, wegverkeer en railverkeer. Ook bij functiewijziging van bestaande gebouwen kan geluid een complicerende factor zijn. Actueel is de ontwikkeling van bedrijventerreinen waaraan woonfuncties worden toegevoegd. Door de typische ligging en inrichting van bestaande bedrijventerreinen komen hierbij weer andere vragen aan de orde dan bij een nieuwbouwontwikkeling. Om een goed plan te ontwikkelen moet in een vroeg stadium rekening worden gehouden met de akoestische inpassing. Opstellers van een bestemmingsplan moeten daarbij nauw samenwerken met collega’s uit het milieuveld.

Vanuit onze praktijk merken wij dat diverse partijen zoekende zijn in het bovenstaande proces. Daarbij zijn zowel een goede technisch akoestische kennis als een sterke juridische achtergrond essentieel. Holla Advocaten en akoestisch adviesbureau M+P combineren hun juridische, akoestische en technische expertise en hebben een seminar georganiseerd om de kennis over het inpassen van woningbouw en andere gevoelige functies op geluidbelaste locaties te delen.
 

Het seminar

Er is ingaan op de volgende vragen. Met welke regelgeving krijgt u bij geluidsproblematiek te maken? Wat kunt u doen om ruimte te creëren rond geluidbelastende functies? Hoe ziet een geslaagd praktijkvoorbeeld van de transformatie van een bedrijventerrein naar woningbouw er uit? Biedt de Crisis- en Herstelwet extra mogelijkheden bij (binnen)stedelijke geluidsproblematiek? Hoe vergaand moet u de akoestische afstemming regelen in het bestemmingsplan? Waar moet u op letten bij het opleggen van maatwerkvoorschriften voor hogere (of lagere) geluidsniveaus? Welke mogelijkheden zijn er om de plannen nog aan te passen terwijl de bestemmingsplan- of vergunningsprocedure al is ingezet? Wat gaat nieuwe wetgeving zoals Swung II en de Omgevingswet hierin veranderen?

De presentatie van Daniëlla Nijman en Theodoor Höngens is beschikbaar als download.

Kijk voor meer informatie over Holla Advocaten op www.holla.nl.

Januari 2013

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

M+P blijvend betrokken bij het Platform Voegovergangen PVO

 
M+P is als lid van het PVO nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond stille voegovergangen.
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

bouwplan Aan de Polder in Amstelveen

 
Aan de westrand van de Bovenkerkerpolder in Amstelveen realiseert Timpaan een nieuw woningbouwplan.
 
Actueel type:
Blog
Blog

renovatie De Rode Olifant

 
Rijksmonument De Rode Olifant in Den haag is in 2012 door nsi volledig gerenoveerd en aangepast aan...