Ringdijkpark bij Rijsenhout

Het Ringdijkpark is gelegen tussen Schiphol Logistics Parc (SLP) en de lintbebouwing aan de Ringdijk te Rijsenhout. Voor SADC hebben wij de randvoorwaarden onderzocht waaraan geluidsvoorzieningen moeten voldoen om effectief te zijn.

Het Schiphol Logistics Parc (SLP) bevindt zich in de Gemeente Haarlemmermeer, aan de rand van Rijsenhout op strategische afstand van Schiphol en omliggende infrastructuur. Op het terrein worden grootschalige, op schiphol georienteerde logistieke bedrijven gevestigd. 

Tussen het terrein en de lintbebouwing aan de Ringdijk te Rijsenhout wordt een park aangelegd. De architect, Delva LA, maakt van het park niet louter een buffer tussen het wonen en werken. De groene zone krijgt ook een recreatieve en ecologische functie meegeven. 

Om de mogelijke hinder vanwege de bedrijvigheid op het terrein te beperken is in het ontwerp een wal opgenomen. Voor de vormgeving en omvang van de wal zijn door ons op basis van berekeningen met overdrachtsmodellen voor enkele scenario's ontwerprichtlijnen opgesteld.

afbeeldingen afkomstig van Delva

November 2012

 
Actueel type:
Blog
Blog

Praktisch toepassen van het bouwbesluit 2012 bij verbouwen, renoveren of transformeren van vastgoed

 
Op 15 november woonde ik de bijeenkomst van SBR bij over de praktische toepassing van het...
 
Actueel type:
Events
Events

M+P op het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit

 
M+P is dit jaar weer aanwezig op het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit. Het congres...