Parallel Boulevard Noordwijk: een voorbeeldproject

Voor de gemeente Noordwijk hebben we een studie uitgevoerd naar de geluideffecten van de aankomende reconstructie van de Parallel Boulevard in Noordwijk. Deze boulevard is een belangrijke ader van de badplaats, mede vanwege de toegang naar strand en zee. Herinrichting is nodig om er een plek van te maken waar je prettig kunt verblijven en waar de doorstroming van verkeer gewaarborgd is. Een mooi voorbeeld van een project waarin verschillende disciplines samenkomen.

In het onderzoek komen juridische kennis omtrent geluidregelgeving, technische kennis omtrent wegdekken en beleidsmatige kennis omtrent kosten en baten van geluidmaatregelen samen. Het project past daarom uitstekend bij onze ambitie om bij de inrichting van plannen vroegtijdig mee te denken en een integrale afweging te maken. Te vaak zien we immers nog projecten langskomen waarin alles al is dichtgetimmerd voordat een geluidadviseur in de arm wordt genomen. Het akoestisch onderzoek vormt dan de sluitpost en de benodigde maatregelen moeten ‘achteraf’ worden ingepast. Het kan ook anders, zo bewijst Noordwijk. Geluid vormt één van de essentiële onderdelen van het project en een goed advies behelst meer dan het geroutineerd doorlopen van de wettelijk verplichte stappen.

Zo zetten we voor de herinrichting van de Parallel Boulevard onze kennis over wegdekken in om de optimale variant te kiezen. Daarbij baseren we ons op de actuele stand van zaken van een wegdekmarkt die zich in hoog tempo ontwikkelt. Om een goed akoestisch onderzoek te doen, is het nodig om goede achtergrondkennis te hebben van het toepassingsbereik van de diverse producten, zodat de afdeling Beheer en Onderhoud later niet voor verrassingen komt te staan. Tegelijk zijn de kosten en baten van verschillende maatregelvarianten meegewogen bij de keuze van de maatregelen. De juridische achtergrond van het project is zorgvuldig uitgeplozen om de werkwijze en gekozen maatregelvariant te onderbouwen.

Achtergrondinformatie over de reconstructie van de Parallel Boulevard kunt u lezen via:

https://www.noordwijk.nl/home/reconstructie-parallel-boulevard_44126/

Oktober 2017

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Digitale glossy Geluid

 
Omgevingsweb, het kennisportal op het gebied van omgevingsrecht, heeft het online Magazine Geluid...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Verklaring “Gebruik van de Beste Banden” getekend

 
Wij hebben de ‘Verklaring Gebruik van de Beste Banden’ ondertekend. Deze verklaring past goed bij...
 
Actueel type:
Events
Events

Jubileumbijeenkomst 45 jarig bestaan een groot succes

 
In de stralende zon hebben we het 45-jarig bestaan van M+P gevierd!