Onze interne innovatiemotor draait op volle toeren

Net als bij veel andere organisaties vinden we innovaties bij M+P heel belangrijk, ja zelfs essentieel om onze klanten goed te kunnen bedienen in de toekomst. Naast de ontdekkingen die we doen samen met klanten investeren we ook zelf in nieuwe ontwikkelingen. Collega's met goede ideeën krijgen de ruimte om interne innovatieprojecten uit te voeren. En dat leidt tot mooie resultaten. Hier een bloemlezing van wat de innovatieprojecten ons hebben gebracht.

Wegdekmetingen

Om te begrijpen waarom een wegdek geluidarm is, is het niet voldoende om het rolgeluid te meten. Het simultaan meten van geluid en wegprofiel/textuur geeft veel meer inzicht. Daarom ontwikkelden we het FLaSH|M meetsysteem. In eerste instantie voor eigen gebruik, maar inmiddels hebben we het ook verkocht naar het wegdekonderzoeksinstituut van de Technische Universiteit Vilnius in Litouwen.

Trillingen en arbo

We hebben meetinstrumentarium ontwikkeld waarmee hand-lichaamstrillingen kunnen worden gemeten in het kader van het Arbobesluit. Bij het opstellen van een RI&E (Risico inventarisatie en evaluatie) kan de blootstelling aan trillingen inzichtelijk gemaakt worden. 

Absorptie begrijpen

Samen met een afstuderende natuurkundige van de Fontys Hogeschool hebben we gekeken naar de manier waarop stromingsweerstand en tortuositeit in de modellen voor wegdekabsorptie wordt gebruikt en ook hoe we deze parameters kunnen meten en modelleren. We hebben een methode bedacht waarmee we een individueel 3-dimensionaal luchtkanaal in een poreus netwerk kunnen onderzoeken. Daarmee kunnen we wegenbouwers helpen om hun wegdekontwerp te verbeteren en ook adviseren waar ze bij aanleg op moeten letten om een optimale geluidabsorptie te krijgen.

Geluidevents op spoor detecteren

We maakten een nieuwe module voor RailInspector zodat geluidevents automatisch kunnen worden opgespoord tijdens het rijden over het spoor met het ARRoW meetsysteem. Dat was precies waar de China Acedemy of Railway Sciences naar op zoek was. Zij werden onze launching customer. 

Drones

Soms moeten we flink klimmen of hoogwerkers huren om geluidmetingen uit te voeren aan hoge schoorstenen. We hebben onderzocht of het mogelijk is om deze lastige klus met een drone uit te voeren. Technisch is dat heel goed mogelijk, maar het blijkt in de praktijk heel lastig met regelgeving en veiligheidsvoorschriften dus economisch is het niet interessant.

Rekenen aan trillingen van het spoor

We onderzochten wat een geschikte rekenmethode is voor trillingshinder bij industrie en (rail)infrastructuur. We hebben daarbij specifiek gekeken naar het nieuwe Deense model en dat bleek veelbelovend.

 

Februari 2016

 
Actueel type:
Blog
Blog

Go-Leise: Op zoek naar het optimale spoor voor geluid, trillingen én kosten

 
Het spoor is een complexe constructie die bestaat uit vele onderdelen. Wijzigingen aan één...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Deens prognosemodel voor spoortrillingen veelbelovend voor Nederland

 
Banedanmark, de Deense spoorbeheerder, heeft een standaard rekenmethode voor spoortrillingen...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Stille weginrichting: Wildrooster

 
Samen met Altena Infra-Materialen BV en Provincie Gelderland hebben wij een stil wildrooster...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Subsidieregeling voor duurzame zeehavens Noord-Holland

 
Eind 2016 stelt de Provincie Noord-Holland tot 4,74 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren...