Ontwikkeling stationair 3D textuursysteem FLaSH|S

Wij zijn gestart met de ontwikkeling van een nieuw stationair textuursysteem waarmee textuur in 3D kan worden gemeten. Het nieuwe meetsysteem met de naam FLaSH|S is complementair aan het mobiele textuursysteem, FLaSH|M.

Oppervlaktetextuur is één van de belangrijkste wegdekparameters voor zowel geluid, rolweerstand als stroefheid. Daarnaast is de oppervlaktetextuur een goede maat om civieltechnische slijtage (rafeling, scheurvorming, spoorvorming) te bepalen. Dit geldt ook voor bermblokken, rijbaanmarkering en voegovergangen, waarbij het hoogteprofiel een belangrijke akoestische en civieltechnische factor is.

M+P beschikt al over een nieuw, modern meet- en analysesysteem voor mobiele textuur, FLaSH|M, waarmee de textuur rijdend in het verkeer gemeten kan worden, onafhankelijk van de rijsnelheid, tot ca. 100 km/h. De textuur kan worden geanalyseerd met de TextureInspector software.
Dit systeem meet echter slechts één longitudinaal textuurspoor (2D), omdat gebruik wordt gemaakt van een puntlaser aan het voertuig. Hoewel het systeem veel informatie oplevert over textuur in de langsrichting, ontbreekt inzicht over textuur in de dwarsrichting. Een tweede nadeel van het mobiele systeem is dat het niet geschikt is voor metingen in het laboratorium.

Het nieuwe 3D systeem zal de mogelijkheid bieden om snel (in één beweging) een volledig 3D profiel van een proefstuk te scannen. Het systeem kan ook in-situ worden ingezet voor textuurmetingen aan wegen, bermblokken, rijbaanmarkering en voegovergangen. Inmiddels zijn de eerste metingen met het nieuwe systeem uitgevoerd. Een voorbeeld van een 3D textuurprofiel van een asfalt proefstuk is onderaan deze pagina te zien.

M+P heeft een vervolgonderzoek voor ogen waarin we op basis van de 3D textuurdata de relatie met rolweerstand en geluid verder kunnen onderzoeken. De nieuwe inzichten uit dit onderzoek bieden de mogelijkheid om wegdekken en andere elementen van de weginrichting verder te optimaliseren voor geluid, rolweerstand en stroefheid.

Maart 2016

 
Actueel type:
Blog
Blog

Met verse lucht gezonder en productiever

 
Tijdens het lezen van deze zin heb je het onbewust al gedaan, en dit artikel lezen zonder het te...
 
Actueel type:
Verslagen
Verslagen

Detectie van raildefecten gepresenteerd op Railways 2016

 
Van 5 tot en met 8 april vond Railways 2016, The Third International Conference on Railway...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Met de radio aan ben ik productiever ... vind ik.

 
In een kenniseconomie als de Nederlandse zijn werknemers het grootste kapitaal voor bedrijven....
 
Actueel type:
Events
Events

Bijdragen M+P op DAGA2016

 
Van 14 tot 17 maart a.s. organiseert DEGA (the German Acoustical Society) samen met RWTH Aachen de...