Omgevingswet - normering van geluid

De contouren van de omgevingswet beginnen steeds duidelijker te worden. Het wetsvoorstel is op 1 juli in de tweede kamer aangenomen en ligt momenteel bij de eerste kamer. Van de onderliggende amvb's druppelt de inhoud langzaam binnen. Voor de normering van onder meer geluid wordt een afzonderlijke aanvullingswet geschreven. De normering voor zowel de geluidsbelasting van de gevel als het geluidsniveau binnen is recent in een brief toegelicht.

Omvang Omgevingswet

Met de omgevingswet krijgen we één heldere wet met vier uitvoeringsbesluiten (amvb's), gecombineerd met specifieke aanvullingswetten. De uitvoeringsbesluiten geven invulling aan de doelen van de Omgevingswet:

  • het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit
  • het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving

De uitvoeringsbesluiten zijn als volgt:

  • Omgevingsbesluit met zowel algemene als procedurele bepalingen 
  • Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) met inhoudelijke regels over de procedures 
  • Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) met regels gericht op bedrijfsactiviteiten.
  • Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) met de regels over bouwwerken

De aanvullingwetten geven invulling aan specifieke onderwerpen, waaronder  bodem, grond, natuur en geluid

Normen voor geluid

Op 7 oktober is de tweede kamer geinformeerd over de normen voor geluid. Deze worden in de aanvullingswet opgenomen. De normen borduren voort op het bestaande beleid om geluid te reguleren en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de ervaren kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid. De normen voor verschillende situaties zijn op elkaar uitgelijnd, zodat het nieuwe normenstelsel eenvoudiger is. Van toepassing blijft de werkwijze met voorkeurswaarden en maximale waarden. 

De nieuwe normen voor de geluidsbelasting van de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen zijn als volgt:

Ook voor het binnenniveau veranderen de normen. Nieuw is een norm specifiek voor transformatie. Daarvoor geldt dezelfde norm als voor bestaande (oudere) woningen. De voorgestelde normstelling voor woningen en andere geluidsgevoelige functies is als volgt:

De genoemde normen worden opgenomen in een aanvullingwet opgenomen, die begin 2017 worden ingediend bij de Tweede Kamer.

De brief met de volledige tekst is als download bijgevoegd.

 

November 2015

 
Actueel type:
Blog
Blog

Een comfortabele werkplek? Negeer de mannen!

 
Mannen en vrouwen worden als volkomen gelijk beschouwd. Dat dat ze dat niet zijn weet iedereen. Als...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Wat de ruwheid van treinwielen zegt over geluid en trillingen

 
Het loopvlak van treinwielen heeft een grote invloed op de hoeveelheid geluid en trillingen die een...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Zaalakoestiek sporthallen Duinwetering

 
Het blad PLAFOND&WAND besteedt bijzondere aandacht aan een recent project, waarin vlak na...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Meetsysteem om gelijktijdig geluid en textuur te meten voor VGTU in Litouwen

 
In de zomer van 2015 is aan Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) in Litouwen een...