Geluidmetingen aan een 30-tal vrachtwagenbanden

In totaal 8.000 Pass-By signalen, 30 vrachtwagenbanden, 19.000 regressiefuncties.... Na maanden van hard werken zijn we blij dat het project succesvol is afgerond.

In 2014 kregen we na een uitgebreide tender fase op de Europese markt de opdracht van een consortium van Scandinavische ministeries van Verkeer en Milieu om een groot meetonderzoek uit te voeren naar vrachtwagenbanden. De opdracht omvatte een geluidsonderzoek van een groep van dertig vrachtwagenbanden die representatief geacht kunnen worden voor de in Scandinavië gebruikte typen. Dit houdt in dat naast de gebruikelijke stuur-, trailer- en tractiebanden er ook specifieke winterbanden getest zijn. Er is niet alleen met nieuwe banden gewerkt, maar van zeven bandentypen zijn ook de versies met vernieuwd loopvlak (“coverband”) getest.  

Het onderzoek kent drie doelstellingen:

  1. Onderzoek naar de relatie tussen de EU label waarde van de band en het resultaat van een feitelijke uitgevoerd volgens de internationaal gestandaardiseerde methode UN/ECE R117;
  2. Onderzoek hoe representatief de testwaarde op het standaard wegdek  conform ISO 10844 is voor het rolgeluid op echte wegen die, zeker in Scandinavië, een veel grovere textuur kennen;
  3. Onderzoek naar eventuele extra hinderlijkheid van het rolgeluid als gevolg van duidelijk waarneembare tonale componenten daarin. 

De totale dataset bestaat uit LAFmax en SEL waarden op een hoogte van 1,2 en 3,0 m bij snelheden tussen 40 tot 80 km per uur, bepaald op vier testvakken: ISO 10844, SMA11, TSL8 en AC16. De resultaten zijn uitgedrukt in totale geluidniveaus en 1/3 octaaf bandspectra. De tonale componenten zijn onderzocht door het geluidsignaal op te nemen dicht bij de band en dit met FFT te analyseren. 

In totaal zijn er 8000 Pass-By signalen opgenomen van een serie van 30 vrachtwagenbanden die over vier verschillenden test wegdekken rolden met snelheden variërend van 40 tot 80 km per uur. De geluidtechnische eigenschappen zijn vastgelegd met 19.000 regressiefuncties en al deze resultaten zijn opgeslagen in een gestructureerde database zodat ze gebruikt kunnen worden voor verdere analyse.

Omdat vergelijking met EU label waarden een van de essentiële elementen was, hebben wij de testen volgens het officiële protocol uitgevoerd, dat wil zeggen met een twee-assige vrachtwagen met op elk wiel één band en beladen tot een gewicht dat 75% van de nominale belasting presenteerde.

Behalve het rolgeluid hebben we ook de relevante akoestische eigenschappen van de geteste banden en de wegvakken vastgelegd zoals de mechanische en akoestische impedantie, loopvlak-profiel en wegdektextuur.

We hebben onze resultaten toegelicht in een bijeenkomst in Copenhagen met het consortium aangevuld met geluidsdeskundigen uit deze landen. We kregen complimenten voor de diepgang van ons onderzoek en de uitgebreidheid van de meetdata. In een volgende bijeenkomst in november zal verder gesproken worden over welke vragen er onderzocht gaan worden met de verdere data analyses. Te denken valt aan “what-if” studies of uitzoeken van de effecten van loopvlakvernieuwing.

We kunnen terugkijken op een succesvol onderzoek. Wij hebben goed samengewerkt met SINTEF die typisch Scandinavische data heeft aangeleverd. De soepele inzet van Heijsterkamp truck rental, de chauffeur Leo Blokhuis, Euromaster banden, de beheerder van de testvakken, REEF en de eigenaar van de vliegbasis Twente waar alle testen zijn uitgevoerd heeft bijzonder bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat.

Niet alleen hebben wij laten zien dit soort omvangrijke en technisch uitdagende projecten goed aan te kunnen maar daarnaast is de uitgebreide en goed gestructureerde database een bron van onschatbare waarde voor band/wegdek onderzoek. De eerste resultaten zijn gepresenteerd tijdens Euronoise 2015.

September 2015

 
Actueel type:
Blog
Blog

Volkswagen Dieselgate ook relevant voor geluidemissie voertuigen...

 
.. en hoe sjoemelen verandert in kansen voor een beter milieu!
 
Actueel type:
Events
Events

29 september 2015 Betonwegendag ‘Kennis delen’

 
Ook in 2015 zal M+P een bijdrage leveren aan de Betonwegendag. Deze dag wordt georganiseerd door...
 
Actueel type:
Events
Events

Ontwikkelingen stille wegdekken toegelicht op de Saneringsdag

 
Op dinsdag 29 september organiseert BSV (Bureau Sanering Verkeerslawaai) weer de jaarlijkse...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Beheersen van trillingen tijdens aanbouw datacenter

 
Bouwwerkzaamheden rondom gebouwen met gevoelige apparatuur zijn spannend. In datacenters wordt...