Nog slimmer inzetten van assetmanagement bij rail levert inzicht en besparing op

Het spoor bestaat uit veel elementen met interactie tussen deze elementen. Dit maakt het geheel tot een complexe constructie. Zo kan een maatregel aan het spoor om trillingen te verminderen juist slecht zijn voor het geluid en kunnen geluidmaatregelen weer invloed hebben op de onderhoudsstrategie van het spoor. Een goed beheer van het spoor voor al deze aspecten is dus noodzakelijk. Assetmanagement is een holistische benadering waarmee al deze elementen gelijktijdig worden beheerd.

Assetmanagement, wat betekent het?

Assetmanagement kan omschreven worden als strategisch beheer en onderhoud van objecten zoals wegen, spoorwegen, bruggen en gebouwen. Assetmanagement is gericht op de volledige levenscyclus van een object, vanaf het plannen, voorbereiden en bouwen tot het onderhouden en uitfaseren of vervangen. Hierbij is het van belang dat de kapitaalgoederen die van waarde zijn voor een organisatie optimaal beheerd worden met een goede  balans tussen prestaties, risico’s en kosten.

Een andere kijk op assetmanagement

Bij assetmanagement worden meestal alleen de RAMS aspecten Reliability (betrouwbaarheid), Availability (beschikbaarheid), Maintainability (Onderhoudbaarheid) en Safety (veiligheid) meegenomen. Wij vinden het belangrijk om niet alleen naar RAMS te kijken maar ook geluid en trillingen mee te nemen. Nu worden geluid en trillingen vaak gebruikt als indicator: opsporen van beschadigingen aan het spoor. Geluid en trillingen zijn echter ook eigenschappen van het spoor. Door hier ook naar te kijken kunnen we zorgen voor optimalisatie van het spoor voor alle aspecten.

Wat is de aanpak hiervoor?

Hoe kunnen al deze aspecten eigenlijk worden vergeleken? We zijn immers grootheden in verschillende eenheden met elkaar aan het vergelijken, bijvoorbeel geluidreductie in dB en tijd in minuten. Dit kan op twee manieren:

De eerste manier is monetarisatie. Hierbij wordt alles in geld uitgedrukt: De eenheid geld is voor iedereen te begrijpen en maakt een direct vergelijk tussen de kosten en de baten mogelijk. Er kleven echter ook nadelen aan monetarisatie. Zo is er veel data nodig om dit goed uit te kunnen voeren. Daarnaast is ook de vraag of ieder aspect in geld uitgedrukt kan en moet worden. Een alternatieve aanpak is de multicriteria analyse. Hierbij worden alle criteria omgezet naar een relatieve dimensieloze grootheid. Door het gebruik van weegfactoren kan er meer gewicht gegeven worden aan bepaalde aspecten. Deze aanpak levert voordelen op wanneer een lokale situatie aangepakt moet worden. Zo kan er bijvoorbeeld bij een noise hotspot voor worden gekozen om de aanpak van geluidsoverlast zwaarder mee te laten wegen dan andere aspecten.

Wat levert dit alles nu eigenlijk op?

Door het assetmanagement uit te breiden kunnen de baten van geluid en trillingsmaatregelen beter worden  meegenomen in een afweging. Daarnaast kunnen de kosten voor geluid- en trillingsmaatregelen over de levensduur beter geschat worden. En, in de onderhoudsplanning kan rekening gehouden worden met de genomen maatregelen.

December 2016

 
Actueel type:
Verslagen
Verslagen

Innovatie, Sensoren en Citizen Science - Symposium “Samen meten aan luchtkwaliteit” bij het RIVM

 
Om de samenwerking tussen burgers, bestuurders en deskundigen vooruit te brengen had het RIVM...