Nieuwe windgegevens voor het berekenen van geluid van windturbines beschikbaar

Vanaf vandaag - 12 november - zijn de nieuwe windgegevens voor de berekening van de geluidsbelasting van windturbines beschikbaar op onze website. De windgegevens zijn nodig bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het in werking hebben van één of meer windturbines.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude dataset is dat nu ook winddata is ontsloten voor hoogtes van meer dan 120 meter. Voorheen werd de windverdeling op grote hoogte berekend op basis van extrapolatie. De nieuwe gegevens geven een nauwkeurig beeld van de windverdeling in heel Nederland op hoogtes tot 260 meter. 

U kunt de rekentool hier raadplegen.

November 2018

 
Actueel type:
Blog
Blog

Vinger aan de pols bij bouwlawaai

 
Aan het Osdorpplein in Amsterdam wordt momenteel druk gebouwd voor de realisatie van het bouwplan...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Voorkom geluidhinder in straten met elementenverhardingen

 
Bij een klinkerverharding, of beter gezegd een elementenverharding, komt hinder door...
 
Actueel type:
Blog
Blog

WHO presenteert nieuwe richtlijnen voor omgevingslawaai

 
Op 10 oktober zijn in Basel door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de nieuwe richtlijnen voor...