Nieuwbouw Green Trade Center in Aalsmeer

In de "achtertuin" van M+P wordt het "Green Trade Center" gerealiseerd voor Waterdrinker en Royal FloraHolland. Boele & Van Eesteren is als projectontwikkelaar en bouwer betrokken bij de nieuwbouw. De start van de bouw is gepland op 1 februari 2017. Wij zijn al vanaf het voorontwerp betrokken bij dit bouwplan.

Complex gebruik

Het bouwplan bestaat uit nieuwbouw van circa 30.000 m2 naast het huidige gebouw van Waterdrinker. Het "Green Trade Center" bevat een koelcel, koude kas, warme kas, potten en vazen, entreegebied, parkeergarage, gekoelde verwerkingsruimte, kantoorruimten, restaurant, was- en kleedruimten, sanitaire voorzieningen, en technische ruimten. In het Vakblad voor de bloemisterij geven mevrouw Foppen en de heer Moria van Waterdrinker tekst en uitleg over "het huis van de kweker".

Inzet op flexibel gebruik

Doel van onze advisering is, naast het voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving en het verkrijgen van de benodigde vergunning(en), dat de gebouweigenaar in de beheer-/gebruiksfase van het gebouw geen klachten krijgt van omwonenden en dat hij zijn huurders geen (grote) gebruiksbeperkingen moet opleggen. Aanpassingen achteraf om het gebouw goed te kunnen gebruiken/verhuren zijn kostbaarder dan wanneer deze vooraf worden getroffen.

Advies vanaf voorontwerp

Onze advisering betreft:

  • geluidsuitstraling van vervoers- en transportbewegingen
  • geluidsuitstraling van installaties voor luchtverversing, warmte- en koudelevering
  • geluidwering gevel
  • interne geluidsisolatie (lucht-geluidniveauverschil, contact-geluidniveau)    
  • warmteverliezen
  • daglicht

In overleg met KondorWessels Projecten en architect OZ hebben wij onze adviezen besproken en gematerialiseerd. De omgevingsvergunningsaanvraag hebben wij begeleid voor de bouwfysische aspecten uit het Bouwbesluit 2012 (hoofdstuk gezondheid, hoofdstuk energiezuinigheid) en aspecten geluid en trillingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Resultaat

Naast het voldoen aan de bouw- en milieuregelgeving heeft ons advies bijgedragen aan een comfortabel gebouw met voldoende aanpassingsmogelijkheden voor een flexibel gebruik.

Januari 2017

 
Actueel type:
Verslagen
Verslagen

M+P in de kennisprogramma's op Infratech 2017

 
Op donderdag 19 januari waren wij aanwezig op de Infratech 2017. Op de grootste beurs voor de...
 
Actueel type:
Events
Events

Kennis delen met ons op de InfraTech 2017

 
M+P organiseert samen met andere ingenieursbureaus een inspirerend kennisprogramma tijdens...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Onze geluidmeetsoftware voldoet aan de strengste akoestische normen

 
De software componenten die we hebben ontwikkeld voor geluidmetingen voldoen aan alle specificaties...
 
Actueel type:
Events
Events

NAG bijeenkomst "onzekere akoestiek"

 
Op woensdag 11 januari organiseert het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) een lezingenmiddag...