"Nederland heeft dringend behoefte aan innovatieve, kostenefficiënte geluidmaatregelen"

Met die woorden sloot Jan vanochtend ons interview bij BNR af. Vandaag, 27 maart, is het de nationale geluidhinderdag. Reden voor BNR op na te gaan wat er op dit moment gebeurt in geluidland. Zijn er nieuwe maatregelen? Is er innovatie? Het antwoord is voor ons duidelijk. Tijd om aandacht te geven aan de diffractor als innovatieve geluidmaatregel.

Luister naar het BNR item

De diffractor is een uitvinding van Ysbrand Wijnant van TU Twente. Het bedrijf 4Silence is opgericht om deze uitvinding uit te werken tot marktrijpe producten. Dat vraagt energie, doorzettingsvermogen en geld, want iets uitvinden is één ding, het breed toepasbaar krijgen een tweede. In de afgelopen jaren zijn er diverse experimenten en testen gedaan met de diffractor. Diverse wegbeheerders en ProRail hebben hun nek uitgestoken om met dit concept pilots te doen. Wij werken al jaren aan beproeving en onderzoek van innovaties en hebben bij deze pilots het experimentele onderzoek gedaan. Recent is de diffractor op een laag scherm, de Whisswall, getest in een pilotproject van ProRail met 4Silence. Een testopstelling is gerealiseerd langs het spoor bij Susteren. Wij hebben in deze pilot de metingen uitgevoerd om het geluidreducerend effect vast te stellen. De resultaten zijn veelbelovend: de diffractoren leveren een substantieel extra effect aan het lage scherm, afhankelijk van de meetpositie circa 5 tot 10 dB.

Susteren was dan ook de plaats waar we met BNR over deze innovatie hebben gesproken. Met de Whisswall onder handbereik hebben we uitgelegd hoe de diffractor werkt en hoeveel geluid er mee gereduceerd kan worden. Daarnaast hadden we de mogelijkheid om uit te leggen waarom dit soort innovatieve maatregelen nodig zijn in Nederland. De ruimte in stedelijk en landelijk gebied wordt steeds schaarser, terwijl de vraag naar meer woningen toeneemt. Daarvoor ligt bij gemeenten ook een uitdagende opgave. Geluid is één van de belangrijkste milieuaspecten om gezond en goed te kunnen wonen.

Maart 2018

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Onderzoek geluidoverlast door koelmotoren in de vrachtautocabine

 
Samen met vhp human performance voeren we in opdracht van het Sectorinstituut Transport en...