Nagalmtijd bepalen met geluidsmetingen

Maarten van der Niet: “Wij meten regelmatig in de praktijk (het veld) de nagalmtijd en andere ruimte-akoestische parameters volgens NEN-EN-ISO 3382. Dit doen wij zowel met een enkel kanaal als met een dubbel kanaal in een dummyhoofd. De twee microfoons zitten hierbij op de plek van de oren. Onze meetapparatuur is uitgebreid getest, zodat de meetresultaten nauwkeurig zijn.”

Nagalm als probleem

Nagalmende ruimten (vaak afgekort tot galmende ruimten) kunnen het werken vrijwel onmogelijk maken. Sprekers (bijvoorbeeld docenten) moeten met stemverheffing praten, maar ook luisteraars kunnen niet goed volgen wat er wordt gezegd. In een klaslokaal leidt dit al snel tot onderling praten tussen de leerlingen ("wat zegt hij nu?"), hetgeen alleen maar meer bijdraagt aan het akoestische probleem. Ook zonder veel directe communicatie zullen medewerkers vermoeid zijn na een dag werken in een galmende ruimte.

Aanpak op maat

Afhankelijk van de situatie kiezen wij op basis van de normteksten en onze praktijkervaring de meest geschikte aanpak bij uw vraag. Voor ons is daarbij van belang wat u wilt bereiken met onze meetresultaten. Uw doelstellingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • inventariseren wat de huidige akoestische situatie is, en welke maatregelen getroffen kunnen worden om deze te verbeteren
  • toetsen of de verbetermaatregelen het gewenste effect hebben gehad
  • toetsen of de aannemer/ontwerper het werk naar goed en deugdelijk vakmanschap heeft uitgevoerd

Meetapparatuur voor een betrouwbaar resultaat

Onze meetapparatuur valt onder het toepassingsgebied van ISO 9001 (kwaliteitsmanagement). Ons kwaliteitsmanagementsysteem schrijft voor dat wij zelf regelmatig controleren of onze apparatuur nog voldoet aan de specificaties van de betreffende normen. Daarnaast voert een onafhankelijk bedrijf periodiek dezelfde controles uit. Wij beschikken over een groot en divers meetarsenaal, zodat het altijd mogelijk is een meting in te plannen op het door u gewenste moment. Daarnaast hebben wij een hoge mate van automatisering doorgevoerd, zodat de kans op uitwerkingsfouten klein is.

Zaalakoestische metingen

In het filmpje kunt u een proefopstelling zien van een nagalmtijdmeting (impulsresponsie methode). Een volledige reproduceerbaar geluidssignaal wordt via de bolluidspreker (links in beeld) de meetruimte ingezonden. De meetruimte zal het signaal vervormen en vervolgens zal de microfoon (rechts in beeld) dit vervormde signaal registeren. Verschillende computeralgoritmen bepalen op basis van het verschil tussen beide signalen de ruimte-akoestische parameters van de ruimte. Deze methode is geschikt voor normale kantoorvertrekken, grote open vloervelden met werkplekken, sporthallen en theater- of concertzalen.

HIER KOMT EEN FILMPJE

Metingen in verblijfsruimten

Voor normale kantoorvertrekken, leslokalen, en woningen maken wij ook gebruik van de meer conservatieve methode (onderbroken ruis methode). Hiermee kan alleen de nagalmtijd worden bepaald, maar de benodigde meetapparatuur en grotere meetsnelheid leiden tot aanzienlijk lagere uitvoeringskosten.

Juli 2017

 
Actueel type:
Events
Events

M+P is jarig!

 
Dit jaar bestaat M+P 45 jaar en dat willen we vieren!
 
Actueel type:
Blog
Blog

's nachts aan het werk

 
Verschillende keren per jaar worden er ’s nachts metingen uitgevoerd. Zo ook bij de HSL, maar...
 
Actueel type:
Events
Events

M+P aanwezig op ICSV24 in Londen

 
Van 23 tot 27 juli vindt de 24e editie van het International Congress on Sound and Vibration plaats...
 
Actueel type:
Events
Events

Kennisdag Bouwfysica 2017

 
De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging organiseert elke twee jaar een Kennisdag. Dit jaar vond...