Multidisciplinair onderzoek onderzoek bij Afvalbrengstation HVC Beverwijk

Wat zijn de gevolgen als je een afvalbrengstation in de buurt van een Natura 2000-gebied plaatst ?
Recent is het afvalbrengstation van HVC in Heemskerk verplaatst naar Beverwijk en ligt het station in de omgeving van het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat. Planten, vogels en andere dieren vinden hier de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. 
 
Wij hebben een akoestisch onderzoek uitgevoerd om de geluidsuitstraling van het afvalbrengstation naar de omgeving te bepalen. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar de stikstofdepositie in de omgeving om te bepalen of er kans is op negatieve effecten op de Natura 2000-doelen is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. 
 
Het gebied ligt ten noordwesten van de inrichting en de kortste afstand tussen het gebied en de inrichtingsgrens bedraagt circa 1,5 kilometer. In dit onderzoek hebben we de depositie ten gevolge van het huidige afvalbrengstation in Heemskerk en het nieuwe in Beverwijk in beeld gebracht. Door deze twee situaties te vergelijken is de depositietoename ten gevolge van de verplaatsing van de inrichting bepaald.
 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS Pro) in de omgeving van de inrichting en in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. De resultaten zijn gepresenteerd als contouren met gelijke depositie. Uit de contouren blijkt dat de depositietoename ten gevolge van het nieuwe afvalbrengstation in Beverwijk ten hoogste circa 0,03 mol/ha/jaar bedraagt in het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat en daarmee geen negatieve effecten heeft. 
 
Met geluidsberekeningen hebben we de geluidsbelasting bepaald op 50 meter van de inrichtingsgrens. Dit is de toetsafstand uit het Activiteitenbesluit. De rekenresultaten lieten zien dat het nodig was om maatwerkvoorschriften op te stellen voor het afvalbrengstation. Hiervoor hebben wij een voorstel gedaan, dat overgenomen is door het bevoegd gezag. 
 
Het nieuwe afvalbrengstation op de Binnenduinrandweg op het BUKO bedrijvenpark in Beverwijk is bestemd voor de inwoners van Beverwijk, Heemskerk en Velsen en is op 6 juni officieel geopend.
 
De voordelen die het uitvoeren van multidisciplinair onderzoek vind je hier.

Juli 2015

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Samen met SensingClues werken aan veilige plekken voor wilde dieren

 
De wildernis moet weer een veilige plek voor wilde dieren worden. Vanwege stropers en andere...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Een kijkje voor en achter de schermen bij Euronoise 2015

 
Wat maakt een congres tot een succes? Het gaat niet alleen om de sprekers en niet alleen om de...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Hoeveel geluid maakt een zweefvliegveld?

 
Je zou denken dat zweefvliegtuigen geen geluid maken. Waarom zou je dan toch onderzoeken wat het...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

1e Dex-Ster-Huis een feit

 
Een jarenlange zoektocht naar passende zorg voor Dexter Budding komt tot een eind. In Heerhugowaard...