M+P onderzoekt met Arcadis geluidsanering rijkswegen

M+P onderzoekt samen met Arcadis in de regio's Zuid-Holland en Utrecht voor Rijkswaterstaat de geluidsbelasting rondom rijkswegen. Daar waar nodig worden mogelijke maatregelen voorgesteld om ervoor te zorgen dat de belasting op termijn binnen de wettelijke kaders valt. Deze klus valt onder het ‘Meerjarenprogramma Geluidsanering’ (MJPG). Met dit omvangrijke onderzoek is een totale opdrachtwaarde gemoeid van 2,7 miljoen Euro.

Geluidssanering effectief oplossen

Langs veel rijkswegen zijn al geluidsbeperkende maatregelen getroffen. Hierdoor voldoen steeds meer  locaties aan de geluidsnorm. Op plekken waar die wettelijke geluidsnorm wordt overschreden, worden mogelijke oplossingen en de kosten daarvan onderzocht. Deze moeten rechtmatig, doelmatig en uitvoerbaar zijn om daarmee zoveel mogelijk maatschappelijke waarde op het gebied van ruimtelijke inpassing, leefbaarheid, duurzaamheid, technische innovatie en kennisdeling toe te voegen. Voorbeelden van maatregelen zijn de realisatie van stil asfalt of de aanleg of verhoging van geluidsschermen. Een laatste mogelijkheid is het aanbrengen van gevelisolatie bij de woningen. 

Planning

Deze klus neemt meer jaren in beslag. Het is de bedoeling dat alle onderzoeken op de rijkswegen in Zuid-Holland in Utrecht medio 2016 klaar zijn. Daarna volgt ter visie legging en behandeling in Raad van State. Het doel is dat de mogelijke geluidswerende maatregelen uiterlijk in 2022 gerealiseerd kunnen zijn.

Samenwerking

Voor dit project vullen M+P en Arcadis elkaar goed aan. Beiden hebben veel ervaring met infrastructuurprojecten voor Rijkswaterstaat. Arcadis is sterk in het uitvoeren van grote multidiscplinaire projecten, zoals verkenningen, planstudies en Tracebesluitonderzoeken. M+P is deskundig op het gebied van het toepassen van de wet- en regelgeving, in de advisering rond innovatieve geluidmaatregelen en de ontwikkeling van software voor geluidonderzoek. M+P heeft in de afgelopen jaren Rijkswaterstaat ondersteund in het opstellen van handreikingen en kaders rond de geluidonderzoeken en in het opzetten en uitvoeren van cursussen rond de gewijzigde geluidregelgeving.

Juni 2014

 
Actueel type:
Blog
Blog

Baten van triple A autobanden in Nederland

 
Op 26 juni is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een bijeenkomst georganiseerd voor...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

M+P meet geluid tijdens het Indian Summer Festival

 
Voor het tiende jaar op rij hebben we een steentje bijgedragen aan het Indian Summer Festival (ISF...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Wegdekeigenschappen integraal bekijken

 
Zijn wegdekeigenschappen zoals rolweerstand, stroefheid en geluid strijdig?
 
Actueel type:
Blog
Blog

Infradagen 2014: Opvallend veel aandacht voor geluid

 
Midden in de bossen van Ermelo vond de happening CROW Infradagen 2014 plaats: Hotel Heerlickheijd...