M+P onderzoekt akoestische eigenschappen ultrastil wegdek

Rijkswaterstaat start een nieuw innovatieproject om een Ultra Stil Wegdek te ontwikkelen. Vandaag vond in het Museum Speelklok in Utrecht de Kick-Off bijeenkomst plaats van dit USW-project. Vier internationale marktpartijen uit de wegenbouw gaan samen met Rijkswaterstaat de uitdaging aan om een wegdek te ontwikkelen dat een extreem hoge geluidreductie levert, met een acceptabele levensduur. M+P doet voor alle marktpartijen het onderzoek naar de geluideigenschappen van hun innovatieve producten, als extern adviseur voor RWS.

Een initiële geluidreductie van 10 decibel en toch een levensduur van ten minste 7 jaar. Dat is waar Rijkswaterstaat de lat heeft gelegd voor het project USW. Een zeer ambitieuze doelstelling, die elders in de wereld nog nergens is gehaald. Maar Jan-Hendrik Dronkers, Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, sprak vandaag zeer goede hoop uit dat het gaat lukken.

Rijkswaterstaat gaf vandaag tegenover de NOS aan wat de bedoeling is: http://nos.nl/video/600049-speciaal-asfalt-tegen-geluidsoverlast.html.

De kracht van dit project zit volgens alle deelnemers in de open samenwerking. De Nederlandse firma's Dura Vermeer, Heijmans, SGS/Intron en de Russische firma Unikom (onderdeel van Rusnano) gaan aan de slag om elk hun eigen #fluisterasfalt te ontwikkelen. Wel is het hun bedoeling om elkaar te helpen met het overwinnen van de uitdagingen, binnen het kennisplatform dat RWS voor dit project in het leven heeft geroepen. M+P neemt als akoestisch wegdekexpert ook plaats in dit kennisplatform. Bert Peeters en Jan Hooghwerff zetten vandaag tegenover de groep uiteen wat onze rol en betekenis in dit project is.

Al het geluidsonderzoek wordt uitgevoerd door M+P. Hiervoor zullen wij de Acoustic Optimization Tool (AOT) inzetten, die we in 2006-2008 binnen het Innovatieprogramma Geluid voor RWS hebben ontwikkeld. De AOT maakt gebruik van het SPERoN rekenmodel dat door Chalmers University en Müller-BBM samen met M+P is ontwikkeld om de rolgeluidniveaus van auto- en vrachtwagenbanden te voorspellen aan de hand van de wegdekeigenschappen.

In deze fase van het project zullen de wegenbouwers een aantal proefstukken van hun innovatieve product maken. M+P zal in het laboratorium in Vught de voor geluid relevante parameters bepalen (textuur, absorptie, stromingsweerstand, mechanische impedantie), met behulp van de meetapparatuur die we deels zelf hiervoor hebben ontwikkeld. Vervolgens berekenen we de te verwachten geluidreductie ten opzichte van het referentiewegdek. In een aantal iteratieslagen zullen we zo de deelnemers helpen om hun product akoestisch in de juiste richting te ontwikkelen.

Voor dit nieuwe wegdektype zullen de producenten, maar ook Rijkswaterstaat en de kennispartijen, zich op onbekend terrein moeten begeven. Het uitgangspunt bij het nieuwe wegdek is namelijk dat het poro-elastisch moet zijn. Dat betekent dat het niet alleen holle ruimte moet bevatten, zoals de momenteel gangbare ZOAB varianten, maar ook in enige mate flexibel. Voor assistentie bij het toevoegen van rubbercomponenten aan de asfaltmengsels is ook Akzo Nobel bij het project betrokken.

M+P is in 2009-2010 ook betrokken geweest bij het ontwikkelen van het Superstille Wegdek (SSW) voor Rijkswaterstaat, een traject dat geleid heeft tot de constructie van een proefvak op de A50 bij De Brink. Om te voorkomen dat, zoals bij dat proefvak het geval was, het wegdek na enkele maanden al sterk versleten en gerafeld is, wordt in dit nieuwe USW project uitvoerig aandacht besteed aan de levensduur. Ook wordt erop gelet dat andere civieltechnische eigenschappen (stroefheid bij natte omstandigheden, rolweerstand) niet nadelig worden beïnvloed.

De media besteedden vandaag ruimschoots aandacht aan het onderwerp en schetsten een veelbelovend beeld. Zoals Jan-Hendrik Donkers het zei: "Normaal gesproken als ik hoor dat ik in de krant sta, betekent dat slecht nieuws." Vandaag werd hij echter blij verrast met een positief artikel op de voorpagina van De Telegraaf.

http://nos.nl/artikel/599777-nederland-werkt-aan-fluisterasfalt.html

http://www.nu.nl/binnenland/3679723/rijkswaterstaat-werkt-stil-wegdek.html

Januari 2014

 
Actueel type:
Blog
Blog

Vochtgehalte bouwconstructie beïnvloedt geluidsisolatie

 
Het vochtgehalte van bouwmaterialen heeft een aanzienlijke invloed op de geluidsisolatie....
 
Actueel type:
Blog
Blog

Milieueffectrapportages en roet

 
In toenemende mate zal roet (elementair koolstof, EC) meegenomen worden in mer-onderzoeken. EC is...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Alternatieve opbouw supermarktvloer loont

 
In de brabantse plaats Overloon is een nieuwe supermarkt opgeleverd. Boven de supermarkt bevinden...
 
Actueel type:
Blog
Blog

100-jarige begint aan 2e leven

 
Concertgebouwplein 20 is van oorsprong gebouwd als een handelshuis (administratie- of bankgebouw)...