M+P gecertificeerd voor trede 5 CO2-Prestatieladder

We hebben dit voorjaar een grote stap gezet op het vlak van duurzaam ondernemen. Het resultaat is een certificaat voor de hoogste trede van de CO2-Prestatieladder.
Klimaatbewust ondernemen is voor ons een belangrijk thema. Dan kijken we niet alleen naar onze eigen CO2-footprint, maar ook naar wat we breder in de markt waarin we opereren kunnen doen om verantwoord om te gaan met grondstoffen en energie. Onze plannen en doelstellingen hebben we uitgewerkt in lijn met het Handboek CO2-Prestatieladder.
 
Sinds april 2015 zijn we gecertificeerd voor trede 5. Het certificaat geldt voor zowel M+P als onze Nederlandse holding (Müller-BBM Nederland BV). Bent u benieuwd naar onze activiteiten en doelstellingen? Lees dan meer op CO2-Prestatieladder.
 
Als adviesbureau hebben we een relatief kleine footprint. Dat wil niet zeggen dat we op dit vlak weinig kunnen bereiken. We zijn er op gespitst om in ons advieswerk dit thema handen en voeten geven. Dat doen we bijvoorbeeld door het aspect duurzaamheid te verbinden aan ons onderzoeks- en advieswerk rond stille wegdekken. Een kleine verbetering van de rolweerstand van een wegdektype, levert een serieuze reductie op van de CO2-emissie van het verkeer dat er overheen rijdt!

Juli 2015

 
Actueel type:
Blog
Blog

Multidisciplinair onderzoek onderzoek bij Afvalbrengstation HVC Beverwijk

 
Wat zijn de gevolgen als je een afvalbrengstation in de buurt van een Natura 2000-gebied plaatst ?
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Samen met SensingClues werken aan veilige plekken voor wilde dieren

 
De wildernis moet weer een veilige plek voor wilde dieren worden. Vanwege stropers en andere...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Een kijkje voor en achter de schermen bij Euronoise 2015

 
Wat maakt een congres tot een succes? Het gaat niet alleen om de sprekers en niet alleen om de...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Hoeveel geluid maakt een zweefvliegveld?

 
Je zou denken dat zweefvliegtuigen geen geluid maken. Waarom zou je dan toch onderzoeken wat het...