M+P aanwezig op ICA2019 in Aken

Van 9 tot en met 13 september verzamelen duizenden wetenschappers, adviseurs, specialisten uit het bedrijfsleven en andere geïnteresseerden zich in het Eurogress gebouw in Aken, om kennis uit te wisselen over alles wat met geluid te maken heeft. In ruim 1.500 presentaties worden tijdens het 23e International Congress on Acoustics nieuwe inzichten gedeeld over een grote verscheidenheid aan akoestische onderwerpen, van de geschiedenis van akoestiek tot virtuele akoestiek, en van lawaaibeheersing tot muziek.

M+P is dit jaar op meerdere fronten vertegenwoordigd, met inhoudelijke en organisatorische bijdragen. Ard Kuijpers en Bert Peeters treden op als sessieleider. Ard zal samen met Stefan Lutzenberger van ons zusterbedrijf Müller-BBM GmbH de sessie Railway noise voorzitten. Bert leidt samen met Arnaud Kok (RIVM) de sessie Euroregio Session: European harmonized calculation model for environmental noise CNOSSOS in goede banen.

Binnen de laatstgenoemde sessie zal Bert ook inzicht geven in het onderzoek dat hij met onder andere Erik de Graaff uitvoert, om een nieuwe Britse standaard te ontwikkelen voor de beoordeling van geluid. De methode richt zich op het bepalen van de geluidsemissie door elektrisch aangedreven voertuigen.

Rosan Nusselder presenteert de resultaten van een breed onderzoek naar limietwaarden voor geluid in verschillende Europese landen. Met een enquête, uitgezet in ruim 30 landen, heeft ze samen met Bert onderzocht hoe de nieuwe WHO geluidsrichtlijnen zich verhouden tot de waarden die momenteel gebruikt worden. Hieruit blijkt dat de meeste landen hogere limieten hanteren dan door de WHO aanbevolen wordt: vliegverkeer is dit zelfs 100%.

Ten slotte illustreert Tom Bouwhuis aan de hand van ervaring uit praktijkmetingen de meerwaarde van geluidsmonitoring in open kantooromgevingen. Hij en Theodoor Höngens geven hiermee een vervolg aan eerder onderzoek, en tonen aan dat de veel gebruikte ISO 3382-3 tekortschiet voor een goede beoordeling. Door de Levendigheid in kaart te brengen, kan een nieuw ontwerp namelijk met meer zekerheid op de toekomstige gebruiker worden afgestemd.

Het gehele programma is op de website van ICA 2019 terug te vinden.