M+P aanwezig bij CROW Infradagen 2018

Op 27 en 28 juni 2018 vonden de CROW infradagen plaats in congrescentrum Papendal in Arnhem. Het thema van de infradagen 2018 was "De effecten van klimaatverandering op de infrastructuur". Bezoekers werden bijgepraat over de laastste ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur en wegenbouw. Tijdens de sessies 'Geluid' en 'Aanbesteden en Contracten' waren er bijdrages van M+P.

Presentaties

M+P gaf de volgende presentaties:
 
  • Woensdag 27 juni (sessie "Aanbesteden en Contracten")
11:30 – 11:45: Bert Peeters en Jacob Groenendijk (KIWA): Het wegdeklabel als catalogus: wat valt er te kiezen?
  • Donderdag 28 juni  (sessie "Geluid")
09:30 – 09:45: Fred Reinink: Beoordelingssystematiek geluid wegmarkeringen
09:45 – 10:00: Christiaan Tollenaar: De ontwikkeling van de geluidreductie op de zwaarst belaste rijstrook
10:15 – 10:30: Ronald van Loon: Meer geluidhinder door een kleinere CO2 footprint?

 

 

Juni 2018

 
Actueel type:
Blog
Blog

Laagfrequent geluid door zeef- en klasseerinstallaties

 
Zeef- en klasseerinstallaties worden toegepast bij zand- en grindwinning en bodemas- en...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Geluidsbelasting binnen beperkingengebied Schiphol. Hoe beperkt zijn we?

 
Sinds de invoering van het Bouwbesluit 2012 is de manier waarop we de geluidsbelasting vanwege...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Geluidsisolatie bij woningsplitsing

 
Sinds kort ontvangen we steeds meer aanvragen in het kader van woningopdeling of splitsing. De...