Minisymposium De toekomst van geluidschermen

We organiseren een minisymposium voor iedereen die aan de technische kant rond geluidschermen betrokken is zoals producenten, aannemers en wegbeheerders.

Aandacht voor geluidmaatregelen blijft: denk aan de inpassing van grote infraprojecten, de landelijke geluidsanering voor weg- en railverkeer (MJPG) en de aandacht voor gezondheid, trillingen, laagfrequent geluid en luchtkwaliteit. Allemaal onderwerpen die een relatie hebben met geluidschermen. 

De laatste jaren hebben ook andere ontwikkelingen plaatsgevonden rondom geluidschermen. Zoals de verschuiving in Europa van het beoordelen van eigenschappen in een laboratorium naar het meten op locatie. Dit roept mogelijke allerhande vragen op maar biedt ook zeker nieuwe mogelijkheden en kansen nieuwe schermvormen, zoals minischermen al dan niet met een diffractor en ‘groene’ schermen. Voldoende om kennis, inzichten en ervaringen uit te wisselen. 
 
Omdat we het organiseren in onze vestiging in Vught, kunnen we ook een demo geven van de in-situ meetmethoden. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 personen.

Wat komt aan bod?

  • Laatste stand van ontwikkeling in de regelgeving? Nieuwe in-situ absorptiemethode, beperking van toepassing van laboratoriummetingen.
  • Hoe verhouden de resultaten van de in-situ meetmethoden zich tot de resultaten van de metingen in het laboratorium? En is dat een probleem?
  • Resultaten van eigen onderzoek naar verbeterde methoden om tot meer objectieve beoordeling te komen?
  • Wat kan dit betekenen voor de contractuele eisen die gesteld worden aan geluidsschermen?

Wanneer? 31 oktober van 13- 16 uur

Waar? M+P, vestiging Vught

Programma:

13.00 Opening: waar komt de vraag komende tijd naar geluidmaatregelen vandaan?  
(Jan Hooghwerff, directeur M+P)

13.15 Geluidschermen: ontwikkelingen rond normen, regelgeving en meetmethoden
(Wout Schwanen, M+P)

13.45 Nauwkeurig en objectief meten: wat kunnen we daaraan verbeteren?
(Saskia Hardeman, Fontys Hogeschool)

14.15 demonstratie meetmethoden

15.00 Geluidschermen: contractuele eisen en praktijk: hoe gebeurt dat in Vlaanderen?
(Ann Buytaert, Vlaamse overheid)

15.30 Geluidschermen: samenvatting nieuwe inzichten en discussie

16.00 Netwerkborrel

Aanmelden kan via vught@mp.nl

September 2017

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Restauratie P.J. Vethgebouw Universiteit Leiden met akoestiek geheel in stijl

 
Zeer binnenkort wordt het onlangs prachtig gerestaureerde P.J. Vethgebouw officieel geopend. Het P....
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

PIEK certificaat voor elektrische truck van GINAF

 
Wij hebben geluidmetingen uitgevoerd aan de nieuwste elektrische vrachtwagen uit de GINAF E-Serie....