Meting geluidproductie weg en rail met behulp van monitoringssysteem

In opdracht van het RIVM heeft M+P twee monitoringssystemen geïnstalleerd om de geluidproductie van weg- en railverkeer te meten. Met behulp van deze onbemande meetposten wordt een gemiddeld geluidniveau over een heel kalenderjaar bepaald. De resultaten dienen ter controle van de geluidproductie die met het SRM-II wordt berekend bij de handhaving van geluidproductieplafonds (GPP's).

Geluidproductie van tweelaags ZOAB fijn

Langs de A2 bij Beesd is een geluidmeetpost ingericht, waarmee van elk uur een gemiddeld geluidniveau en een achtergrondgeluidniveau wordt gemeten. De meetpost is geplaatst op de locatie van een GPP-referentiepunt, zodat na een jaar lang meten het gemiddelde geluidniveau kan worden vergeleken met de geluidproductiewaarde zoals die wordt berekend volgens bijlage V van het Reken- en meetvoorschrift.

Het interessante aan dit gedeelte van de A2 is dat dit op dit moment de enige locatie in Nederland is waar de weg voorzien is van een extra fijne, en daarmee extra stille variant van tweelaags ZOAB. We zijn benieuwd hoe de geluidreductie van dit wegdek zich de komende jaren ontwikkelt.

Geluidemissie van passerende treinen

Een tweede locatie waar we voor het RIVM metingen verricht is het spoor tussen Den Bosch en Eindhoven in de buurt van Esch. Op deze plek is de meetpost wat dichter bij het spoor geplaatst zodat we niet alleen de uurgemiddelde geluidniveaus kunnen meten, maar ook de geluidemissie van de afzonderlijke treinpassages. Het meetsysteem is in staat automatisch te detecteren wanneer er een trein aankomt en legt van elke passage het geluidniveau en het frequentiespectrum vast. Deze metingen kunnen worden gebruikt om de geluidemissie van passerende voertuigen te vergelijken met het Reken- en meetvoorschrift en om de effecten van geluidmaatregelen aan het materieel zichtbaar te maken.

Mobiele onbemande metingen

Het klasse I monitoringssysteem dat we voor deze toepassing hebben ontwikkeld is draadloos van afstand te benaderen. Dit maakt de apparatuur geschikt voor langdurige meting van weg- en railverkeerlawaai, maar ook voor toepassingen bij industrielawaai of beoordeling van bouwakoestiek binnenshuis.

 

Augustus 2013

 
Actueel type:
Events
Events

Internationaal congres Bouw Simulatie BS2013

 
In Chambéry - Frankrijk werd dit jaar de 13e internationale conferentie BS2013 georganiseerd....
 
Actueel type:
Blog
Blog

Luchtkwaliteit kritischer bij toetsing bouwplannen

 
De verwachte luchtkwaliteit (fijn stof en stikstofdioxide) in de toekomst is minder goed dan eerder...