Meten aan ISO 10844 test tracks

In tien jaar tijd hebben we ons ontwikkeld tot een van de belangrijkste partijen voor het uitvoeren van metingen aan ISO108444 testwegdekken. We hebben geleerd hoe we efficiënt met apparatuur en formaliteiten kunnen omgaan zodat we wereldwijd en met een korte doorlooptijd wegdekken kunnen certificeren. Nog voordat we in het vliegtuig terug naar huis stappen weet u al of het wegdek voldoet.

Ervaring

Het is al bijna tien jaar geleden dat we met een grote hoeveelheid apparatuur vertrokken om de eerste metingen uit te voeren. De apparatuur zat in zoveel koffers dat het noodzakelijk was om met twee personen te gaan. Inmiddels is de apparatuur kleiner en compacter ingepakt en kan alles met één persoon mee. 
Na meer dan twintig metingen verdeeld over vijf continenten weten we hoe het werkt en hebben we het proces goed onder controle.

De metingen

We voeren drie soorten metingen uit: De textuur, de absorptie en de vlakheid. We beginnen meestal met de textuur. Daarna meten we de absorptie en de vlakheid. De meetdata wordt altijd verstuurd naar kantoor zodat er direct een back-up is gemaakt. Er wordt op kantoor ook een check uitgevoerd op de meetdata en de resultaten. We weten dan zeker dat de metingen goed zijn uitgevoerd en we kunnen bij twijfel de metingen nog herhalen. Zo weet ook de test track beheerder dus al voordat we naar huis toe gaan of zijn track nog aan de eisen voldoet.
 

November 2019

 
Actueel type:
Blog
Blog

Toezicht en handhaving geluid van windparken

 
Een veelgehoord bezwaar is dat de geluidnorm voor windturbines en windparken een jaargemiddelde...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Samen verder met het maken van het spoorgeluidmodel van Nederland voor de naleving gpp's

 
Vandaag zijn we van start gegaan met een nieuwe fase in ons werk voor het nalevingsverslag...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Geluidlimieten in Europa vs. het advies van de WHO

 
Eind 2018 publiceerde de Europese afdeling van de World Health Organization nieuwe richtlijnen en...