Met verse lucht gezonder en productiever

Tijdens het lezen van deze zin heb je het onbewust al gedaan, en dit artikel lezen zonder het te doen is haast onmogelijk: ademen. Verse lucht is van levensbelang en dus ademen we automatisch zo’n 15 keer per minuut. Buiten is er voldoende verse lucht om ons heen. Binnen, in een gesloten omgeving, is dat minder vanzelfsprekend. Zeker nu steeds luchtdichter wordt gebouwd en kantoren intensiever worden gebruikt. Om gezonde verse lucht te kunnen ademen, maar ook om onaangename geurtjes en vervuilende stoffen af te voeren, is het belangrijk dat we voldoende ventileren. Alleen, wat is voldoende ventilatie?

Wettelijke eisen

Volgens het Bouwbesluit heeft een mens in een kantooromgeving voldoende aan 6,5 liter verse lucht per seconde. Het exact naleven van de eisen uit het Bouwbesluit levert zelden een optimale situatie op, omdat het om minimale eisen gaat. Dat meer ventilatie in de regel beter is voor onze gezondheid, ons comfort en onze prestatie, blijkt uit diverse onderzoeken.

Verse lucht maakt gezonder, productiever en comfortabeler

Om de kwaliteit van de lucht in te schatten wordt in omsloten ruimten vaak de CO2-concentratie gebruikt. Tussen de hoeveelheid CO2 in de lucht en het aantal mensen dat tevreden is met de luchtkwaliteit bestaan duidelijke relaties. Deze relaties worden ook gebruikt in bijvoorbeeld de internationale norm voor het binnenmilieu, NEN-EN 15251. Meer verse lucht levert een beter comfort op. Daarnaast vonden Wargocki et al. (2000) een prestatieverbetering van 1,9% per verdubbeling van de ventilatiehoeveelheid. Ook ziekteverzuim daalt aanzienlijk als de ventilatiehoeveelheid toeneemt.

Meer ventilatie leidt soms tot problemen

Meer verse lucht toevoeren is dus goed. Maar simpelweg de ventilatie een stapje hoger zetten is niet de sleutel tot succes. Een onderzoek in een call center toonde bijvoorbeeld aan dat men productiever wordt als er meer geventileerd wordt. Dit gebeurt echter alleen wanneer de ventilatiefilters schoon zijn. Als dat niet het geval is, daalt de productiviteit juist sterk (Andersson et al., 2006).

Verder zijn er praktische overwegingen. Zo is het toevoeren van veel verse lucht goed, maar als dat gebeurt via kanalen die niet op zoveel lucht berekend zijn, ontstaat er stromingsgeluid. Dit extra geluid kan het positieve effect van de verse lucht op ons comfort teniet doen. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen tocht ontstaat door te hoge luchtsnelheden op de kantoorvloer.

Goede ventilatie draait om de gebruiker

Ten slotte een logische maar essentiële opmerking, waar vaak aan voorbij wordt gegaan: mensen hebben verse lucht nodig op de plek waar ze werken. Die moet ze daar wel bereiken. De ventilatie-installatie moet goed worden ontworpen en de plaats van roosters en/of ramen zorgvuldig worden gekozen. Gebeurt dat onvoldoende, dan heeft dat letterlijk en figuurlijk een verstikkend effect.

Maart 2016

 
Actueel type:
Blog
Blog

Ontwikkeling stationair 3D textuursysteem FLaSH|S

 
Wij zijn gestart met de ontwikkeling van een nieuw stationair textuursysteem waarmee textuur in 3D...
 
Actueel type:
Verslagen
Verslagen

Detectie van raildefecten gepresenteerd op Railways 2016

 
Van 5 tot en met 8 april vond Railways 2016, The Third International Conference on Railway...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Met de radio aan ben ik productiever ... vind ik.

 
In een kenniseconomie als de Nederlandse zijn werknemers het grootste kapitaal voor bedrijven....
 
Actueel type:
Events
Events

Bijdragen M+P op DAGA2016

 
Van 14 tot 17 maart a.s. organiseert DEGA (the German Acoustical Society) samen met RWTH Aachen de...