LVO-maatregelen: wat betekent het voor geluid?

Op 5 september waren in de Congrescentrum 1931 in 's-Hertogenbosch de deskundigen op het gebied van Levensduur Verlengende Onderhoudsmiddelen voor asfalt bij elkaar. Rijkswaterstaat organiseerde samen met marktpartijen en kennisinstituten de tweede LVO-dag. M+P heeft een workshop georganiseerd om kennis en inzichten over de effecten op geluid te delen.

Rijkswaterstaat past op rijkswegen voornamelijk ZOAB en Tweelaags ZOAB toe. Deze wegdektypen worden bij voorkeur rijbaanbreed aangelegd. De technische levensduur van het wegdek is echter afhankelijk van de rijstrook. Doordat er meer en zwaar verkeer zit op de rechter dan de linker rijstrook, gaat deze rechter rijstrook korter mee. Om op een kosteneffectieve manier het verschil in levensduur tussen de rechter en linker rijstrook te overbruggen, wordt Levensduur Verlengend Onderhoud uitgevoerd. Met dit preventief onderhoud wordt geprobeerd om de levensduur van de rechterrijstrook zodanig te verlengen dat deze gelijktijdig met de linker rijstrook kan worden vervangen. Ook andere wegbeheerders maken gebruik van LVO-maatregelen. Bijvoorbeeld om de levensduur van (stille) wegdektypen te verlengen, of om de bedrijfszekerheid van open deklagen in de winter te vergroten.

Er zijn verschillende maatregelen mogelijk. Een methode is het sproeien van 'conserveermiddel met verjongingsmiddel'. Emulsie gedragen conserveermiddelen bevatten een verjongingsolie waarmee microscheurtjes worden gevuld en de bitumen worden verjongd. Een variant hierop is een warme polymeer gemodificeerd bitumen dat de hechtbruggen in het asfaltmengsel versterkt. Deze onderhoudsmethoden zijn de afgelopen jaren getest door bijvoorbeeld Rijskwaterstaat en provincie Gelderland. Tijdens de LVO-dag zijn de resultaten gepresenteerd.

Wat is het effect van LVO-maatregelen op geluid? Dat hangt helemaal af van het type maatregel en het moment waarop het toegepast wordt. De geluideigenschappen van het wegdek kunnen sterk verbeteren (bijvoorbeeld bij het toepassen van een dunne 'inlage'), maar er zijn ook maatregelen waarbij het geluid significant toeneemt.

Het programma:

  1. Geluidmetingen op de LVO-demovakken: wat zijn de inzichten? door Jan Hooghwerff (M+P)
  2. Langer stil door LVO, Experimenten sealen bij provincies: wat is er gedaan, wat zijn de ervaringen en  inzichten? door Berry Bobbink (Provincie Gelderland)
  3. LVO-maatregelen: meer of minder geluidoverlast? door Ronald van Loon (M+P)
  4. Daarna discussie met de zaal: wat betekent dit voor u / voor ons / voor de omgeving?

Resultaten en presentaties zijn (rechts) te downloaden.

Conclusie is dat het 'sproeien van verjongingsmiddelen' meestal geen belangrijke effecten heeft op het geluid. Er zijn echter ook voorbeelden waabij het geluid fors omhoog is gegaan. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de manier waarop het wegdek is 'afgestrooid', om te zorgen dat de stroefheid van de weg voldoende hoog is. De manier voor afstrooien moet daarom bij LVO-maatregelen aandacht hebben, om te voorkomen dat de geluidreductie 'om zeep wordt geholpen'.

September 2013

 
Actueel type:
Blog
Blog

Diffractor, geluidafbuiger, geluidgoot: is het wat?

 
Stille wegdekken om het geluid van verkeer te reduceren kennen we inmiddels. Zijn er nog nieuwe...
 
Actueel type:
Verslagen
Verslagen

Internationale ontwikkelingen voor geluid en trillingen van railverkeer op IWRN11

 
Ard en Seppe hebben deelgenomen aan de "International Workshop on Railway Noise" (IWRN)....