Luchtkwaliteit, kun je dat meten? Nieuwe NEN richtlijn voor bepalen effect maatregelen

Burgers en overheden willen graag weten hoe het staat met de luchtkwaliteit. Regelmatig is er de wens dit te meten. Je kunt immers niet zien of en hoe schoon de lucht is. Hoe kun je de luchtkwaliteit meten en hoe weet je of dit op een betrouwbare manier gebeurt?

Om hierbij te helpen heeft NEN deze praktijkrichtlijn NPR 7769 'Richtlijnen voor metingen bij de bepaling van de effecten van maatregelen op de luchtkwaliteit' gepubliceerd voor het meten van effecten van maatregelen op luchtkwaliteit. 

We zijn betrokken geweest bij het opstellen van deze NPR7769, vooral op het onderdeel hoe je om moet gaan met onzekerheden rond metingen. De NPR is eigenlijk een vervolg op een afwegingskader dat we met een begeleidingsgroep voor CROW hebben opgesteld in 2011. Dit afwegingskader in publicatie 218p ‘Afwegingskader bepalen lokale luchtkwaliteit’ laat zien welke mogelijkheden voorhanden zijn om goed onderbouwd tot een zinvolle behandeling van meetvragen te komen.

NPR 7769 beschrijft de stappen waaraan een luchtkwaliteitsonderzoek behoort te voldoen, om met luchtkwaliteitsmetingen het effect van maatregelen te bepalen. Deze NPR geeft aanwijzingen voor het opzetten en uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen die tot doel hebben het effect van lokale maatregelen op de luchtkwaliteit te evalueren in situaties waarin dit met behulp van metingen kan worden bepaald. Deze praktijkrichtlijn beschrijft de keuzes en randvoorwaarden voor het opzetten en uitvoeren van deze metingen.

Wij hebben veel ervaring met luchtonderzoek en ook bijgedragen aan enkele normen en richtlijnen die in de afgelopen paar jaar ontwikkeld zijn. Iets meten is soms al een hele klus, maar hoe zeker ben je er nu van dat wat je gemeten hebt ook betrouwbaar is voor je onderzoeksvraag? NPR 7769 helpt bij deze vraag.

 

Juli 2016

 
Actueel type:
Blog
Blog

Het verzilveren van geluidruimte in aanbestedingen

 
In onze adviespraktijk merken we dat kennis over geluidmaatregelen steeds belangrijker wordt in...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Ronde Tafel Gesprek 'Gezonde Leeromgeving'

 
‘Het schoolgebouw is uit, de leeromgeving is in.’ Onder die noemer organiseerden VBI, Van den Berg...