Kwaliteitscertificaat opnieuw toegekend

Ons ISO 9001 certificaat voor kwaliteitsmanagement is opnieuw afgegeven voor een periode van drie jaar. Wij zijn onafgebroken gecertificeerd sinds 15 juli 2002. Het certificaat is het bewijs dat wij onze organisatie en werkprocessen zodanig hebben ingericht dat wij daarmee voldoen aan de doelstellingen van ISO 9001:2015.

Op vrijdag 31 maart 2017 (vestiging Vught) en donderdag 13 april 2017 (vestiging Aalsmeer) is door KIWA een externe audit uitgevoerd. Hierbij zijn geen tekortkomingen geconstateerd. De certificerende instantie heeft vastgesteld dat het door ons gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied:

Het uitvoeren van onderzoek en geven van advies op het gebied van geluid, trillingen,
luchtkwaliteit, en bouwfysica met als doel de leefomgeving van de mens te verbeteren op de aspecten gezondheid en comfort. Daarnaast het leveren van producten (software en hardware) op dit gebied.

Een organisatie met een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan NEN-EN-ISO 9001:2015 kan garanderen dat een bepaalde kwaliteit altijd wordt geleverd. Voor onze werkzaamheden is het leveren van kwaliteit een kritieke succesfactor. Onze medewerkers streven altijd naar zoveel mogelijk kwaliteit binnen de gegeven randvoorwaarden van een opdracht.

Een eis om het certificaat te mogen voeren is dat met enige regelmaat een externe audit wordt uitgevoerd. De volgende externe audit zal plaatsvinden op 28 maart 2018 in Vught. Het certificaat is geldig tot 15 juli 2020.