JRC rapport over CNOSSOS-EU is nu officieel uitgebracht

Het resultaat van fase A van het CNOSSOS-EU proces is een raamwerk van methodes voor het voorgestelde geharmoniseerde rekenmodel voor geluidimpactstudies in Europa.

Het DG ENV heeft ook een persbericht uitgebracht. Daarin vertelt de EU commissaris milieu, Janez Potocnik, het volgende:

"Geluid is een ernstig milieurisico voor de volksgezondheid, met name in stedelijke omgeving als gevolg van de toenemende transportbehoefte en inefficiënte stedelijke planning. CNOSSOS-EU helpt de Europese Commissie om de methodes te harmoniseren die gebruikt worden in studies naar blootstelling aan geluid en maakt de data van de lidstaten onderling uitwisselbaar. Ik hope dat het de weg voorbereid naar beter toegespitste en efficiënte maatregelen tegen de toenemende blootstelling aan lawaai in Europa. Dit is één van de elementen in een meer systematische aanpak om lawaai te bestrijden.

 

September 2012

 
Actueel type:
Media
Media

Acoustic levitator

 
From Argonne Labs comes this intriguing video demonstrating the acoustic levitation of liquids on a...
 
Actueel type:
Events
Events

congres en beurs Geluid Trillingen Luchtkwaliteit Gebied & Gebouw

 
Het congres vindt plaats op 6 en 7 november. In het rijke deelnemersveld ontbreken ook de namen van...