IPO rapport over SWUNG II beschikbaar

Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt het InterProvinciaal Overleg (IPO) in het kader van SWUNG II aan nieuwe wetgeving voor geluid van provinciale wegen en industrieterreinen van regionaal belang. Een initiële denkrichting voor wegen gaat daarbij uit naar het aansluiten bij óf de systematiek van Rijkswegen (geluidproductieplafonds) óf gemeentelijke geluidbronnen (twee kranen en een spons). Voor industrie wordt ook een systeem met geluidproductieplafonds beoogd. Dit en meer is te vinden in het rapport Prismaproject "Swung II", Fase 1.

Nieuwe geluidwetgeving moet er toe leiden dat geluidoverlast niet ongebreideld kan groeien. Daardoor zijn er nu meer geluid beperkende maatregelen nodig. Een overzicht van de kosten van de nieuwe wetgeving en de verschillende keuzemogelijkheden is nu in beeld gebracht. Tevens is in beeld gebracht wat de kosten en mogelijkheden zijn van het aanpakken van de woningen langs provinciale wegen met hoge geluidsbelastingen. Dit en meer is te vinden in het rapport. Het onderzoek naar de provinciale kosten voor SWUNG is uitgevoerd in het kader van de interprovinciale milieuprojecten PRISMA 2012. 

Het rapport is hier te downloaden.

 

 

Juni 2012

 
Actueel type:
Media
Media

Geluidnieuws special over SWUNG

 
Het is nu definitief: Swung-1 treedt op 1 juli 2012 in werking.