Invulling geven aan CO2-reductie

CO2-reductie is belangrijk voor onze duurzame samenleving. Op twee manieren dragen wij daaraan bij: via onze eigen bedrijfsvoering, maar ook, en misschien belangrijker, door er aandacht voor te vragen en te hebben in onze advisering. En dat is ook meetbaar. Sinds 2015 hebben we trede 5 op de CO2 Prestatieladder. In 2016 gingen we door op de duurzame weg. Hoe hebben we invulling gegeven aan onze ambities en wat heeft het opgeleverd?

Analyse 2016

Begin dit jaar hebben we alle informatie over onze CO2-uitstoot weer op een rijtje gezet. Wat zijn onze emissies, hoe geven we invulling aan onze doelstellngen en wat levert het op? Dat is te herleiden uit ons CO2-profiel (zie downloads). Wat opvalt is dat we op een aantal onderdelen in 2016 meer uitstoot hebben gerealiseerd: dat is de emissie die direct verband houdt met ons onderzoeks- en advieswerk: meer internationale projecten betekent meer reizen en dus hogere emissie. Aan de andere kant hebben we een fors lagere emissie rond ons energieverbruik. Dat is niet zozeer gevolg van veel lager electriciteitsverbruik, maar wel een gevolg van het overstappen op 100% windenergie in 2016.

Verder is het mooi om te merken dat we ook goed nadenken over hoe we in ons werkveld een positieve invloed kunnen hebben op de reductie van CO2. We zijn actief in thema's als lagere rolweerstand van wegdekken, wegdeklabel, effect van verminderen van zijwind langs infrastructuur, etc. We delen daar onze kennis en op die manier hebben we indirect een positief effect op de emissie rond infrastructuur. Rond deze thema's bent u ons mogelijk tegengekomen bij de CROW Infradagen, InfraTech, SilentRoads en Nationale Klimaattop 2016 in Rotterdam.

Doelstellingen 2017

In 2017 gaan we op dezelfde voet verder. We zien mogelijkheden om onze eigen voetafdruk verder te reduceren: gewoon door goede keuzes te maken rond energieverbruik, aanschaf van nieuwe voertuigen en (middellange) afstandsreizen. En we blijven breder actief rond de belangrijke thema's als het uitrollen van het wegdeklabel, duurzame fietsinfrastructuur en recycling/cradle to cradle.

Wilt u achtergrondinformatie over ons profiel en doelstellingen? Bekijk dan de bijlagen, of bij CO2-Prestatieladder.

 

Mei 2017

 
Actueel type:
Blog
Blog

Internationaal vergelijk van geluidmeetsystemen voor wegmetingen

 
Op 16 en 17 mei 2017 vonden internationale Round Robin Testen plaats voor de SPB- en CPX-...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Transformatie voormalig Kadastergebouw tot woongebouw “De Landmeter”

 
De Segesta Groep is gestart met de transformatie van het voormalige Kadastergebouw tot een nieuw...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Wijziging status N200 geeft ruimte aan woningbouw

 
Het gebied rond het station Sloterdijk ondergaat een transitie naar een stedelijk gebied met...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Ombouw World Wide Building tot woongebouw “NEXTbuilding”

 
De Heemraad projectontwikkeling gaat het huidige kantoorgebouw World Wide Building transformeren...