Introductie wegdeklabel

Steeds meer producten krijgen labels waarmee de specifieke kenmerken van een product eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt. Bekende voorbeelden van labels zijn de energielabels voor woningen, apparaten en het bandenlabel. Nieuw is de introductie van het wegdeklabel.

Europa

Binnen Europa loopt Nederland voorop met het toepassen van stille wegdekken. Alhoewel er internationaal gestandaardiseerde meetmethoden zijn, is er internationaal geen regelgeving voor wegdekken. Dit betekent dat er grote verschillen tussen wegdektypen kunnen zijn in geluid, rolweerstand en daarmee ook brandstofverbruik en CO2-emissie. Na de succesvolle introductie van het bandenlabel is in Nederland een werkgroep aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een labellingssystem voor wegdekken. Doel van de wegdeklabelling is het realiseren van een gemakkelijke en transparante communicatie tussen wegbeheerder en weggebruiker / aan- en omwonenden en tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarnaast bevordert het de herkenbaarheid richting de maatschappij en de politiek en helpt het om keuzes te maken tussen verschillende wegdekken. Het wegdeklabel kan bijvoorbeeld gebruikt worden in de beheerfase en om het vervangmoment vooraf vast te leggen. Tot slot zal het wegdeklabel de samenwerking met bijvoorbeeld de bandenfabrikanten en andere industriepartners vergemakkelijken. Nederland communiceert inmiddels met Europese partners over het wegdeklabel.

Randvoorwaarden

De belangrijkste randvoorwaarden die door de werkgroep zijn vastgelegd voor het wegdeklabel zijn:

  • aansluiting op het reeds bestaande bandenlabel
  • geschikt voor de huidige en toekomstige voertuigvloot
  • omvat de essentiële wegdekfuncties voor zowel nieuwe als bestaande wegen
  • moet ruimte bieden voor innovaties
  • dient Europa-breed circa 5 tot 10 families van wegdekoppervlakken te beslaan

Wegdekeigenschappen

Voorlopig omvatten de essentiële wegdekfuncties de volgende wegdekeigenschappen:

  • geluid (leefbaarheid)
  • natte stroefheid (veiligheid)
  • rolweerstand (brandstofverbruik, CO2 en uitlaatgasemissie)
  • levensduur (onderhoudskosten)

Deze eigenschappen zijn conform de eigenschappen op het bandenlabel met als aanvulling levensduur.

Om de wegdekeigenschappen te bepalen, wordt voornamelijk gebruik gemaakt van gevalideerde meetmethoden. Door de werkgroep is een methodiek opgesteld om op basis van de meetresultaten tot een wegdeklabel te komen. Voor iedere wegdekeigenschap is een voorstel gedaan voor de per labelwaarde (A t/m G) geldende grenzen van meetwaarden.

Maart 2017

 
Actueel type:
Blog
Blog

Akoestiek in de rechtbank

 
In juridische procedures is geluid één van de meest besproken milieuthema’s. Bij bouwplannen en...