Internationale ontwikkelingen voor geluid en trillingen van railverkeer op IWRN11

Ard en Seppe hebben deelgenomen aan de "International Workshop on Railway Noise" (IWRN). Dit was de 11e edtie van deze workshop en werd gehouden op in Uddevalla, Zweden en georganiseerd door Chalmers University uit Göteborg. Ard en Seppe hebben daar twee papers gepresenteerd over de recente ontwikkelingen op het gebied van geluid en trillingen van spoorverkeer in Nederland.

De paper van Ard ging over "The importance of accuracy of geographic data for noise impact studies" naar aanleiding van zijn werk voor het geluidregister en de geluidproductieplafonds. Seppe heeft een paper gepresenteerd over "Optimizing the capacity of railroad yards within noise limits" waarin hij uitlegd hoe het Dynamisch GeluidsModel (DGM) werkt om de milieucapaciteit van emplacementen te managen. Bij downloads vind je de posterpresentaties over beide onderwerpen.

Op het IWRN11 zijn in totaal bijna 100 presentaties gegeven in vier dagen. Er is daarbij veel informatie gegeven over geluidproductie en –reductie van treinen. Hiernaast waren er ook veel presentaties over trillingen, de oorzaken en wat er tegen gedaan kan worden.

De workshop is uniek met het concept van de single session. Hierbij zitten alle experts samen en bediscussieren de diverse onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken. Dat levert een goede voedingsbodem voor nieuwe ideeën. Dit is een verademing ten opzichte van de  andere (vaak massale) congressen met vele parallele sessies.

 Hieronder staat een lijst van onderwerpen die aan bod zijn gekomen:

  • vooruitzichten, regulering en hinderbeleving
  • geluid door wiel-rail interactie
  • metingen, monitoring en berekeningen
  • grond vibraties (ground-borne vibrations)
  • interieur geluid, geluidsschermen
  • slijpen, slijtage en ruwheid
  • verend opgelegde rail (resilient track forms / floating slab track)
  • booggeluid, geluidsbronnen op de trein
  • aerodynamisch geluid bij hoge snelheidstreinen

Bij Ard en Seppe is meer informatie te verkrijgen over bovengenoemde onderwerpen.

September 2013

 
Actueel type:
Blog
Blog

Diffractor, geluidafbuiger, geluidgoot: is het wat?

 
Stille wegdekken om het geluid van verkeer te reduceren kennen we inmiddels. Zijn er nog nieuwe...
 
Actueel type:
Events
Events

LVO-maatregelen: wat betekent het voor geluid?

 
Op 5 september waren in de Congrescentrum 1931 in 's-Hertogenbosch de deskundigen op het...