Internationaal congres Bouw Simulatie BS2013

In Chambéry - Frankrijk werd dit jaar de 13e internationale conferentie BS2013 georganiseerd. Sprekers van over de hele wereld gaven invulling aan het thema 'Building Simulation for a Sustainable world'.

De conferentie BS2013 is verzorgd door IBPSA (International Building Performance Simulation Association) in samenwerking met o.a. het Frans nationale instituut voor zonne-energie INES. IPBSA is een internationale organisatie zonder winstoogmerk, waarin onderzoekers, ontwikkelaars en mensen uit de praktijk zich wijden aan het verbeteren van de gebouwde omgeving met behulp van bouwsimulatie. 

Van 25 tot 28 augustus werden diverse lezingen gehouden op het gebied van bouwsimulatie, validatie met daarbij veel voorbeelden uit de praktijk. M+P levert een bijdrage waarin simulatie wordt gebruikt als een krachtig ontwerpmiddel bij open kantoorvloeren. Het bijbehorende paper is rechts op deze pagina te downloaden.

 

 

 

 

Augustus 2013

 
Actueel type:
Blog
Blog

Luchtkwaliteit kritischer bij toetsing bouwplannen

 
De verwachte luchtkwaliteit (fijn stof en stikstofdioxide) in de toekomst is minder goed dan eerder...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Meting geluidproductie weg en rail met behulp van monitoringssysteem

 
In opdracht van het RIVM heeft M+P twee monitoringssystemen geïnstalleerd om de geluidproductie van...