Innovatie, Sensoren en Citizen Science - Symposium “Samen meten aan luchtkwaliteit” bij het RIVM

Om de samenwerking tussen burgers, bestuurders en deskundigen vooruit te brengen had het RIVM deze mensen op 7 december uitgenodigd voor het Symposium “Samen meten aan luchtkwaliteit”. Erik Olink en Carsten Schelp namen deel om M+P te vertegenwoordigen.

Na een opmaat met presentaties van het Ministerie van I&M, de gemeente Nijmegen, TNO en de Waag Society vonden er twee blokken met parallelsessies plaats. De sessies gingen verder in op een aantal deelonderwerpen: sensoren, data, toepassingen en burgerparticipatie.

Naast de “kleine” weetjes her en der (sensoren) was het vooral nuttig om het reeds bestaande netwerk in te duiken en de invalshoeken van “andere” partijen zoals landelijke en regionale overheden en min of meer hobbyistisch metende burgers te leren kennen. We gingen in ieder geval een aantal visitekaarten besteden - onder andere aan de dagvoorzitter, die sinds kort ook in kantoortuinen moet werken ;-)

Ons viel vooral de Waag Society op, die een technisch en sociaal gefundeerde visie op “samen meten met burgers” uitdraagt. De Waag Society is een erg interessante partij vanwege haar geschiedenis in innovatief onderzoek in combinatie met het gebruik van nieuwe en vooruitstrevende methoden en technologie. 

Op het symposium heeft het RIVM bekend gemaakt dat het tracht de draad van kennis en data delen vast te houden doormiddel van een online forum; Samen meten aan luchtkwaliteit.

Op dit moment valt de meeste activiteit nog op het twitteraccount @samenmeten te vermelden (wel een aanrader om te volgen).

We hebben geopperd gebruik te maken van een wiki, omdat dit bij M+P intern ook goed werkt. Op dit moment hebben we hier nog geen feedback op gehad.

December 2016

 
Actueel type:
Blog
Blog

Nog slimmer inzetten van assetmanagement bij rail levert inzicht en besparing op

 
Het spoor bestaat uit veel elementen met interactie tussen deze elementen. Dit maakt het geheel tot...