ICSV24: London calling

Zoals bij veel akoestische congressen is er een enorme variëteit aan onderwerpen en aan technisch gehalte. Er zijn presentaties over geluidbeleid die enkel uit tekst en opsommingstekens bestaan, maar ook presentaties waar je juist zou wensen dat de complexe formules en grafieken van wat meer bijschrift waren voorzien. De inhoudelijke thema's reiken van "Hoe gaat UK om met regelgeving voor industrielawaai ná de Brexit?" (Tony Clayton, UK Environment Agency) via "Reflectie van golven op de grens tussen een niet-lineair discreet raster en een gekoppeld lineair systeem" (Jeroen Hoving, TU Delft) naar "Parameterbepaling voor een rigide ringenmodel van tractorbanden" (Katsuhide Fujita, Ube Collega, Japan).

Wat is populair op dit moment? 

  • 2017/2018 worden belangrijke jaren voor de Environmental Noise Directive (END). Steden als Venetië lieten zien hoe de tweede ronde geluidskaarten en actieplannen verlopen is. Henk Wolfert vertelde wat de voornaamste verbeterpunten zijn die vanuit EUROCITIES aan de commissie zijn meegegeven. Op de randweg van Rome en in de stad zijn pilotprojecten uitgevoerd om met goedkope sensoren een dynamische geluidmap te ontwikkelen (DYNAMAP). Verder is er veel aandacht voor het Europese rekenmodel CNOSSOS. Softwareontwikkelaars en consultants (DGMR, DataKustik, Acustica Ltd., M+P) zijn bezig met het omzetten van de modelbeschrijving uit de richtlijn 2015/996 naar een werkend rekenmodel. Een congres als ICSV helpt om elkaar daarbij te vinden en goed te begrijpen, zodat verschillende interpretaties niet tot verschillende resultaten leiden. Ook de ontwikkeling van kwaliteitsborging in ISO17534-4 helpt daarbij.
  • Op het gebied van geluidsbeleid is blijvend aandacht voor normen, limieten en kosten/baten-afwegingen. Waar leggen overheden de lat? En waar zou die lat moeten liggen als je het de omgeving vraagt, zoals de UK Civil Aviation Authority heeft gedaan? Volgens hen voldoen de hindercurves, in elk geval voor vliegverkeerslawaai, nog prima. Ook blijft er aandacht voor soundscaping. Door de Italiaanse National Research Council werd op Sardinië een soundwalk georganiseerd, waarvan de resultaten zijn gebruikt om soundscapes te kunnen classificeren in relatie tot de beleving van het visuele landschap. Het gaat immers om de beleving van de omgeving als geheel. Soundscaping ofwel sensescaping, aldus Lund University, die een mooie link legt naar de Londense schilder William Turner. Het schilderij “Rain, Steam en Speed – The Great Western Railway” dat twee straten van de congreslocatie hangt in The National Gallery, gaat over het gevoel, de impressie van de nieuwe tijd en niet zozeer de feitelijke realiteit. Zoals een soundscape ook niet met de feitelijke realiteit van de geluidmeter te vangen is.
  • De ontwikkeling van stille wegdekken krijgt aandacht, zij het in iets mindere mate dan op andere congressen. Het Life NEREiDE project van de universiteit van Pisa, ARPAT en BRRC gaat de komende jaren aan de slag met het ontwikkelen van een duurzaam geluidreducerend wegdek dat bestaat uit gerecycled asfalt én rubbergranulaat van afgedankte autobanden. Men streeft naar een hoge geluidreductie door flexibiliteit van het wegdek, een besparing van ruwe grondstoffen én een lange levensduur tegelijk. In Zwitserland wordt door G+P gekeken naar optimalisatie van semi-open deklagen door exact de juiste hoeveelheid en verhouding van bindmiddel en zand te kiezen.
  • Trillingen ten gevolge van railverkeer blijft een belangrijk onderzoeksgebied. Er is veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van rekenmodellen. De inspanning die het modelleren echter kost weegt vaak niet op tegen de nauwkeurigheid van deze modellen. Daarom zien we de ontwikkeling van eenvoudigere modellen en de ontwikkeling van hybride modellen. Hiermee kan dus met een veel kleinere inspanning vrijwel dezelfde nauwkeurigheid worden behaald.

Augustus 2017

 
Actueel type:
Blog
Blog

Monitoren met betekenis

 
De vraag naar onbemand meten is groeiende. Grote hoeveelheden data zijn nodig om gefundeerde...