Hotel Element Amsterdam

Het voormalige kantoorgebouw De Veldert is getransformeerd naar een luxe hotel met 160 kamers, vergaderfaciliteiten en een restaurant. Vanaf het initiatief tot de realisatie is er veel aandacht besteed aan een goede geluidsisolatie van de kamers en sfeervolle akoestiek van het restaurant.

Vanaf de start betrokken

Medio 2014 werd M+P door Kroonenberg groep en Multi vastgoed gevraagd om een eerste advies over de transformatie van het kantoorgebouw De Veldert naar een hotel. Uit een bouwkundige inventarisatie van de eerste schetsen van Rijnboutt concludeerden wij dat daarvoor goede mogelijkheden waren. De uitdaging was om aan de strenge eisen voor de geluidsisolatie van de hotelketen te kunnen voldoen. Belangrijke aandachtspunten voor een goede geluidsisolatie van de kamers en vergaderfaciliteiten waren de doorlopende aluminium puien, relatief lichte vloerconstructies en dakinstallaties.

Effectieve maatregelen

De ruime verdiepingshoogte maakte het mogelijk om een lichte inbouw te maken met verlaagde gipsplafonds en zwevende dekvloeren. De kamerscheidingen zijn opgebouwd met een gescheiden systeem. De toegangsdeuren zijn extra geluidsisolerend. Bij de doorlopende aluminium puien adviseerden wij een speciale oplossing: achterzetramen. Deze zijn als ‘groene’ feature teruggekomen in het ontwerp. Het effect van deze achterzetramen is circa 7 dB op de totale luchtgeluidsisolatie. Al met al is de geluidsisolatie tussen de kamers te vergelijken met die tussen nieuwbouwwoningen.

Metingen tijdens ontwerp

Tijdens de ontwerpfase zijn metingen uitgevoerd in de bestaande situatie. Naast lucht- en contactgeluidisolatie metingen is ook het installatiegeluid op de bovenverdieping bepaald. Metingen geven belangrijke informatie over de prestaties van een gebouw en leiden tot een beter advies met effectieve bouwkundige maatregelen.

Om aan te tonen dat de constructie met de achterzetramen noodzakelijk was voor een goede geluidsisolatie en om het bouwkundige ontwerp te beproeven zijn metingen uitgevoerd in een ‘mock-up’ van enkele kamers. Door deze metingen uit te voeren is er zekerheid over het uiteindelijk te behalen resultaat.

Het oog van de meester

Nadat het bestek gereed was en de aannemer J.P. van Eesteren was geselecteerd, hebben wij voor de opdrachtgever een vinger aan de pols gehouden. Regelmatig is de bouwlocatie bezocht en zijn er aanwijzingen gegeven. Een goede geluidsisolatie valt of staat namelijk met een goede verwerking van materialen en constructies. Om de effectiviteit van bouwkundige maatregelen voor een goede geluidsisolatie en akoestiek te garanderen bij oplevering zijn tijdens de bouw steekproefsgewijs geluidsmetingen verricht.

Een restaurant met sfeer

Het restaurant met vide heeft verschillende functies: lobby, living en bar. Samen met de interieurarchitect D/DOCK is gezocht naar materialen die bijdragen aan een rustige akoestiek. Er zijn geluidsabsorberende stucplafonds en wanden gebruikt, geperforeerde panelen en gestoffeerde meubels. De metingen achteraf tonen aan dat daarmee een relatief korte nagalmtijd is gerealiseerd. De verschillende functies kunnen goed naast elkaar bestaan. Er is ook bij een druk restaurant een prettige akoestiek en een goed gesprek mogelijk.

 

meer info:

Februari 2016

 
Actueel type:
Blog
Blog

Go-Leise: Op zoek naar het optimale spoor voor geluid, trillingen én kosten

 
Het spoor is een complexe constructie die bestaat uit vele onderdelen. Wijzigingen aan één...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Deens prognosemodel voor spoortrillingen veelbelovend voor Nederland

 
Banedanmark, de Deense spoorbeheerder, heeft een standaard rekenmethode voor spoortrillingen...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Stille weginrichting: Wildrooster

 
Samen met Altena Infra-Materialen BV en Provincie Gelderland hebben wij een stil wildrooster...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Subsidieregeling voor duurzame zeehavens Noord-Holland

 
Eind 2016 stelt de Provincie Noord-Holland tot 4,74 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren...