Het verzilveren van geluidruimte in aanbestedingen

In onze adviespraktijk merken we dat kennis over geluidmaatregelen steeds belangrijker wordt in tenders van integrale weg- en spoorprojecten. Al in de aanbestedingsfase vraagt de aanbestedende partij aan inschrijvers om hun expertise in te zetten voor een optimaal ontwerp. Dit biedt mogelijkheden voor aannemers om punten te scoren met een creatieve, innovatieve oplossing. Of soms kan juist een kostenefficiëntere maatregel een voorsprong geven.

In tenders komen vaak veel thema’s en expertises bij elkaar. Geluid is er daar één van. Vaak is er vooraf al akoestisch onderzoek verricht. Daarin is bepaald welke geluidreductie volgens de wetgeving noodzakelijk is en welke maatregelen daarvoor in aanmerking komen. Daarna volgt een vertaalslag naar de eisen die aan de inschrijvers worden opgelegd. Stap één is dus om die eisen goed te begrijpen en interpreteren. Goede kennis van het wettelijke voortraject is daarbij essentieel.

Vervolgens is de vraag hoeveel ruimte een tender biedt voor eigen oplossingsrichtingen. Soms is er slechts beperkte vrijheid om, via een flexibiliteitsbepaling, marginaal van de hoogte of locatie van een geluidscherm af te wijken. In andere gevallen biedt de vraagspecificatie de markt juist speelruimte om zelf innovatieve geluidmaatregelen aan te dragen.

De vragen die we tegenkomen, zijn divers. Voldoen we nog steeds aan de wettelijke spelregels als het geluidscherm een klein stukje opschuift? Kunnen we in plaats van een geluidscherm ook een andere maatregel toepassen, en daarmee kosten besparen? Welke vrijheid is er in het kiezen van een ander type wegdek? Welke innovatieve maatregelen zijn er op de markt beschikbaar? Is de toepassing daarvan technisch haalbaar in dit specifieke project? Hoe beperken we het bouwgeluid tijdens de uitvoering? Welke bijvangst is er bij geluidmaatregelen voor andere duurzaamheidsonderwerpen (luchtkwaliteit, energieverbruik, CO2-emissie)?

Graag denken we met u mee, het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Dan kunnen we de geboden ruimte optimaal benutten. En daarmee zijn uiteindelijk zowel de aannemer, de aanbestedende partij als de omwonenden het best geholpen.

Juli 2016

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Luchtkwaliteit, kun je dat meten? Nieuwe NEN richtlijn voor bepalen effect maatregelen

 
Burgers en overheden willen graag weten hoe het staat met de luchtkwaliteit. Regelmatig is er de...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Ronde Tafel Gesprek 'Gezonde Leeromgeving'

 
‘Het schoolgebouw is uit, de leeromgeving is in.’ Onder die noemer organiseerden VBI, Van den Berg...