Het nieuwe reken- en meetvoorschrift voor weg en rail is van kracht

Vandaag (27 juni 2012) is het nieuwe Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 11810). Deze ministeriële regeling bevat alle regels voor het berekenen en meten van de geluidsbelasting en de geluidproductie vanuit de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer. De regeling is nodig om met de nieuwe geluidwetgeving (SWUNG) aan de slag te kunnen.

In het RMG2012 zijn belangrijke wijzigingen opgenomen voor het omgaan met het effect van stille wegdekken (de Cwegdek-methode). Ook is de emissie van het wegverkeer bijgesteld. In het rekenvoorschift voor rail is de geluidemissie van hogesnelheidsmaterieel aangepast en is verder uitgewerkt hoe het beheersen van railruwheid (akoestisch slijpen) werkt als geluidmaatregel. Op beide terreinen hebben we een belangrijke onderzoeksbijdrage geleverd.

Meer informatie en een PDF met de integrale regeling en de toelichting is te vinden op de website www.stillerverkeer.nl.

Juni 2012

 
Actueel type:
Media
Media

Geluidnieuws special over SWUNG

 
Het is nu definitief: Swung-1 treedt op 1 juli 2012 in werking.
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

IPO rapport over SWUNG II beschikbaar

 
Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt het InterProvinciaal Overleg (IPO) in...