Heeft keuze voor wegdektype iets met duurzaamheid te maken?

Het wegdektype is van grote invloed op de rolweerstand van voertuigen. Een 'ruwer wegdek' geeft hogere rolweerstrand en dus meer brandstofverbruik en CO2-emissie. Meer dan 90% van de carbon-footprint van wegen wordt veroorzaakt door de emissie van de weggebruikers. Bij de keuze voor een bepaald wegdektype valt er dus nogal wat te beïnvloeden. Het is een thema waar M+P al circa 15 jaar onderzoek naar doet ... en waarvan de resultaten steeds interessanter en duidelijker worden.

10 oktober is de dag van de duurzaamheid. Er zijn allerlei activiteiten gepland voor allerlei doelgroepen. Wat kan een wegbeheerder beïnvloeden als het gaat om bijvoorbeeld de CO2-emissie van de weg? Veel! Bij de footprint van een weg wordt vaak gedacht aan de emissie die te maken heeft met de aanleg en het onderhoud van een wegverharding. Niet onbelangrijk voor de wegbeheerder, maar dan focussen we ons als samenleving niet op het belangrijkste onderdeel. De emissie bij aanleg en onderhoud betreft maar een fractie van de totale emissie van de infrastructuur. In 2011 hield Leif Wathne op de Betonwegendag in 's-Hertogenbosch over dit thema een boeiende presentatie 'Sustainability and pavements: are we focussing on the right things?'. Volgens Wathne betreft het aandeel van aanleg en onderhoud minder dan 2% van de hele energie footprint.

Hoe kan de emissie van het verkeer zelf beïnvloed worden? Op allerlei manieren, onder andere door een wegdektype te kiezen waarvan de rolweerstand lager is en daardoor een reductie geeft van brandstofverbruik en alle emissies uit de uitlaat. En die wegdektypen zijn er. Vanuit metingen is aangetoond dat de spreiding tussen wegdektypen op de rolweerstand van personenauto's circa 30% is. M+P voert momenteel verschillende onderzoeken uit om meer inzicht te krijgen in de eigenschappen van wegdekken. Partijen bij deze onderzoeken zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en het Cement&BetonCentrum. Samen met TU Gdansk heeft M+P in het voorjaar van 2013 van een groot aantal wegvakken op provinciale en rijkswegen de textuur en de rolweerstand gemeten. Uit de resultaten van het onderzoek zijn statistisch significante conclusies te trekken. Door de keuze van het wegdektype is de rolweerstand significant te beïnvloeden, wat kan leiden tot grote effecten op de totale emissie van het verkeer.

De onderzoeksresultaten komen later dit jaar beschikbaar. De resultaten van het onderzoek voor allerlei betonvakken worden door Fred Reinink van M+P al gepresenteerd op de Betonwegendag op 10 oktober. Inderdaad: de dag van de duurzaamheid.

 

Oktober 2013

 
Actueel type:
Events
Events

Gevorderdencursus Kader Akoestisch Onderzoek Wegverkeer (KAOW)

 
Op donderdag 28 november 2013 en dinsdag 3 december 2013 organiseert M+P in opdracht van...
 
Actueel type:
Events
Events

Basiscursus Kader Akoestisch Onderzoek Wegverkeer (KAOW)

 
Op dinsdag 10 december 2013 organiseert M+P in opdracht van Rijkswaterstaat WVL de basiscursus...
 
Actueel type:
Events
Events

Thematische Studiedag 12 november 2013

 
Op dinsdag 12 november 2013 organiseert M+P in opdracht van Rijkswaterstaat WVL de Thematische...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Symposium: Geluid op emplacementen 2013

 
Op 10 oktober 2013 heeft het door ProRail georganiseerde symposium "Geluid op emplacementen...