Hangar wordt busstation Schiphol

Nabij McDonald’s en de spottersplaats wordt een voormalige hangar in gebruik genomen als busstation. Wij hebben onderzoek gedaan naar windhinder voor overstappers en wachtenden.

Hergebruik van spanten

Voor het busstation worden de originele spanten van een Engelse vliegtuighangar uit de Tweede Wereldoorlog hergebruikt. De hangar stond op Rotterdam Airport en was de laatste jaren niet meer in gebruik. Het ontwerp van het busstation is van de hand claessens-erdmann.

Advies windhinder

Het busstation is gelegen bij Schiphol Noord nabij de start- en landingsbanen. Wind heeft daar vrij spel. Het station heeft twee open kopgevels voor het in- en uitrijden van de bussen. De langsgevels zijn eveneens deels open. Met behulp van modelberekeningen (stromingsmodel WinMISKAM) is de windsnelheid in de hangar bepaald. Dat hebben we gedaan voor de plaatsen waar mensen lopen of wachten op een bus. De berekeningen zijn uitgevoerd en beoordeeld conform NEN 8100 Windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving.

Om een goed advies over een comfortabel windklimaat te kunnen geven zijn verschillende ontwerpvarianten doorgerekend. Dit heeft geleid tot een advies voor de uitvoering van de hangar en de directe omgeving.

Meer info:

Illustratie afkomstig van Stadsregio Amsterdam

 

 

Februari 2015

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Onverwacht veel hinder door trillingen spoor blijkt uit RIVM onderzoek

 
Naar aanleiding van een Kamermotie in 2010 (32123A, nr 124 van 29 juni van Jansen en Neppérus)...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Een kleine selectie uit het M+P nieuws van 2014

 
De wereld van geluid, trillingen, luchtkwaliteit en bouwfysica is volop in beweging. Hoe dragen...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Wet Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) aangenomen

 
Het wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstofdepositie is na 6 jaar eindelijk door de tweede...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Voor M+P weegt duurzaamheid mee in bedrijfsvoering en advieswerk

 
Al een aantal jaar werken we aan het handen en voeten geven aan het thema duurzaamheid binnen M+P....