Gijsjan wint Gouden Decibel Award 2016

We zijn trots dat onze Gijsjan de Gouden Decibel Award 2016 heeft gewonnen in de categorie personen. De Gouden Decibel Award wordt uitgereikt aan overheden, organisaties, bedrijven en personen die een bijzondere inspanning hebben geleverd om geluidhinder in Nederland terug te dringen. Tijdens het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit is de prijs aan hem uitgereikt. Het is zijn visie dat je geluidproblemen echt succesvol kan aanpakken als je een holistische aanpak hanteert: bestrijding van geluidhinder in de praktijk is het meest succesvol als je op alle relevante terreinen kan meedenken, meepraten en tot oplossingen kan komen. En dat kan en doet hij, niet alleen zelf, maar hij heeft het ook in het DNA van M+P gestopt.

Juryrapport

Het juryrapport is na te lezen op de site van de organissatie van de prijs: www.goudendecibel.nl

Onze motivatie

De holistische aanpak komt sterk naar voren in Gijsjans bijdragen op het gebied van verkeersgeluid. Hij heeft belangrijke bijdragen geleverd op alle terreinen: fundamentele kennis, meettechniek, implementatie, beleidsontwikkeling, regelgeving, standaardisatie, educatie en communicatie.

Een aantal voorbeelden om dit te illustreren:

  • Fundamentele kennis: modellering van band/wegdek geluid (Welschap, Sperenberg, Kloosterzande, Nordtyre)
  • Meettechniek: pionieren en ontwikkelen van Close-Proximity-Methode, ontwikkeling in-situ absorptiemeetmethode voor poreuze wegdekken
  • Implementatie: methode Cwegdek, onderzoek duurzaamheid en leeftijdseffecten stille wegdekken
  • Beleidsontwikkeling: adviseur van de Nederlandse delegatie bij het dossier typekeuring van wegvoertuigen
  • Standaardisatie: NNI werk, ISO commissiewerk voor CPX-methode, ISO test wegdek
  • Educatie en communicatie: docent Hogere Akoestiek, Antwerpen, organiseren Silent Roads bijeenkomsten en workshops, voorzitter NAG, mede organisator Euronoise 2015

Het unieke is dat Gijsjan op alle terreinen actief is en hierdoor de belangen van de verschillende spelers kent op de verschillende terreinen en dit meeneemt naar andere stakeholders. Gijsjan is gepromoveerd fysicus en in die zin een echte onderzoeker die echt wil weten hoe iets in elkaar werkt of in elkaar steekt; niet alleen technisch, maar ook procesmatig of in de relaties tussen belanghebbenden. Vanuit dat begrip kan hij vervolgens ook relevante bijdragen leveren en met nieuwe inzichten komen. Die aanpak vinden we erg inspirerend en een voorbeeld voor de hele geluidwereld. We zouden er allen van profiteren als dit bij andere geluidproblemen ook zou worden gedaan.

In het bedrijfsleven ben je uiteraard ook afhankelijk van je opdrachtgevers om belangrijke bijdragen te kunnen leveren aan de samenleving. Toch is hij nooit bang geweest om zijn directe opdrachtgever tegen te spreken als dat nodig was omdat hij denkt vanuit een grotere scope dan alleen het belang van de directe opdrachtgever. Uiteindelijk bereik je daarmee het meeste.

Belangrijke bijdragen aan geluidproblemen lever je nooit alleen, Gijsjan is zich daar continu bewust van geweest. Hij is altijd in staat geweest om de juiste mensen bij elkaar te krijgen met behulp van een open, enthousiasmerende houding en oog voor de positie en belangen van deze mensen. Een belangrijke spin in het web van de geluidsbestrijders in Nederland èn Europa.

November 2016

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Geluid meten in kantoren? Dat kan!

 
Een dag werken in een rumoerige omgeving betekent voor de één een bron van inspiratie en voor de...