Geluidsisolatie bij woningsplitsing

Sinds kort ontvangen we steeds meer aanvragen in het kader van woningopdeling of splitsing. De grotere gemeenten hebben hiervoor een beleid opgesteld, zoals de gemeente Amsterdam in de beleidsregel “wijzigen van de woningvoorraad 2017”.

In het beleid zijn de volgende geluidseisen opgenomen:

  • luchtgeluidsisolatie DnT,A,k > 47 dB
  • contactgeluidsisolatie LnT,A < 59 dB

De bovengenoemde eisen zijn 5 dB lager (1 klasse) dan de minimum eisen uit het Bouwbesluit die gelden voor nieuwbouw woningen. Aan deze eisen kan bij veel bestaande (oudere) woningen niet worden voldaan. Daarom vragen gemeenten steeds vaker een onderbouwd onderzoek naar de geluidsisolatie. 

De indeling van de woningen en de samenstelling van de constructieve scheidingswand en vloeren inclusief alle aansluitingen, knooppunten met gevel, binnenwand en dakconstructie zijn relevant voor de resulterende geluidsisolatie. Wij houden met al deze overdrachtswegen rekening bij de beoordeling van de geluidsisolatie. Als het nodig is geven we advies hoe de geluidsisolatie bouwkundig verbeterd kan worden.

De geluidsisolatie kan volgens de gemeentelijke kaders op twee manieren worden onderbouwd:

  1. op basis van berekeningen volgens NEN EN 12354
  2. op basis van metingen

Beide methoden bieden voordelen en nadelen. Indien u de exacte geluidsisolatie van de vloer wilt weten dan is meten de beste (meest exacte) manier om dit aantoonbaar te maken. Berekeningen kunnen, afhankelijk van het niveau van de benodigde aannames, ook een goede voorspelling geven van de geluidsisolatie. Een gedetailleerde berekening is vaak ook afdoende om de geluidskwaliteit aan de gemeente te onderbouwen.

Juni 2018

 
Actueel type:
Blog
Blog

Laagfrequent geluid door zeef- en klasseerinstallaties

 
Zeef- en klasseerinstallaties worden toegepast bij zand- en grindwinning en bodemas- en...
 
Actueel type:
Events
Events

M+P aanwezig bij CROW Infradagen 2018

 
Op 27 en 28 juni 2018 vonden de CROW infradagen plaats in congrescentrum Papendal in Arnhem. Het...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Geluidsbelasting binnen beperkingengebied Schiphol. Hoe beperkt zijn we?

 
Sinds de invoering van het Bouwbesluit 2012 is de manier waarop we de geluidsbelasting vanwege...