Geluidmeting aan elektrische vuilnisauto voor Geesinknorba

Elektrische voertuigen voortaan regelmatig bij iedereen voor de deur

Geesinknorba heeft haar productlijn uitgebreid met twee volledig elektrische huisvuilwagens. Het geluidniveau van het legen van containers en de bediening van de machine wordt bepaald aan de hand van geluidmetingen. Om het bronvermogen te bepalen heeft M+P metingen volgens de norm EN 1501-4 / EN ISO 3744 uitgevoerd.