Geluidhinder Vreelandbrug Aangepakt

De Vreelandbrug over de Vecht in Vreeland heeft jarenlang veel geluidhinder veroorzaakt. Wij hebben met een slimme aanpak snel de belangrijkste bronnen in kaart gebracht en maatregelen voorgesteld. Uit de metingen van dit jaar blijkt dat de akoestische eigenschappen van de brug sterk zijn verbeterd. Omwonenden zijn blij met het resultaat.

Dit is een van de voorbeelden waar wij met een slimme aanpak de geluidhinder rond een brug effectief wisten aan te pakken.

Bij onderzoek naar de geluidbronnen in een constructie wordt vaak gedacht aan het modelleren van het object met computersoftware. Los van de kosten en de evengoed noodzakelijke verificatie is het simuleren van een wisselende verkeersbelasting op een brug een uitdagende klus. Het is veel efficiënter om eerst doelgerichte metingen uit te voeren. Met een slimme analyse van de metingen en de nodige ervaring en kennis op het gebied van geluidarm construeren en wegverkeerslawaai is het in veel gevallen al mogelijk om met een beperkte onderzoeksinspanning de belangrijkste verbeterpunten in kaart te brengen.

Maatregelenmatrix

We hebben maatregelen gedefinieerd en de kosten en baten bepaald. Om de wegbeheerder te helpen bij de keuze is een afwegingsmatrix gemaakt waarbij ook rekening gehouden werd met civieltechnische- en architectonische randvoorwaarden. Provincie Utrecht heeft eind 2016 besloten vier maatregelen aan de Vreelandbrug te laten uitvoeren:

  • Toepassing van een stille voegovergang, om de aanstoting van het val te verminderen;
  • Aanpassen van het aantal en het type oplegblokken om de invoer van bewegingsenergie in het val te verminderen
  • Toepassen van een stille slijtlaag om het band-wegdekgeluid op de brug te verminderen;
  • Handhaving van de maximale verkeerssnelheid.

Aan tafel tijdens het ontwerp van de maatregelen

Ook tijdens de ontwerpfase van de maatregelen hebben we ondersteuning gegeven. Met onze kennis van geluid en trillingen zijn de maatregelen zo optimaal mogelijk ontworpen. De vormgeving van de voeg, plaatsing van de oplegblokken en de keuze voor de juiste steengradering voor de slijtlaag zijn hierbij aan bod gekomen.

Resultaat om trots op te zijn

Om het effect van de eerste drie maatregelen in beeld te brengen zijn begin 2017 opnieuw geluidmetingen gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidniveaus in absolute zin significant lager zijn geworden. De verbetering is voor zowel het wegdek als de voegovergang 4,5 dB(A). Op grotere afstand is de brug duidelijk minder goed te horen. Dit wordt bevestigd door omwonenden die aangeven blij te zijn met de geluidmaatregelen aan de brug. Zodra de handhaving van de snelheid actief is, zal naar verwachting ook de hinder in de vroege uurtjes verdwijnen die nu nog veroorzaakt wordt door veel te snel rijdend vrachtverkeer.

Juli 2017

 
Actueel type:
Events
Events

M+P is jarig!

 
Dit jaar bestaat M+P 45 jaar en dat willen we vieren!
 
Actueel type:
Blog
Blog

's nachts aan het werk

 
Verschillende keren per jaar worden er ’s nachts metingen uitgevoerd. Zo ook bij de HSL, maar...
 
Actueel type:
Events
Events

M+P aanwezig op ICSV24 in Londen

 
Van 23 tot 27 juli vindt de 24e editie van het International Congress on Sound and Vibration plaats...
 
Actueel type:
Events
Events

Kennisdag Bouwfysica 2017

 
De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging organiseert elke twee jaar een Kennisdag. Dit jaar vond...