Geluid meten in kantoren? Dat kan!

Een dag werken in een rumoerige omgeving betekent voor de één een bron van inspiratie en voor de ander een grote bron van irritatie. Hoe vang je geluidservaring in een methodiek die ruimte laat voor de persoonlijke voorkeur en beleving? Wij doen een voorzet met de ontwikkeling MACH. Daarmee wordt de geluidservaring van een kantooromgeving gekwalificeerd op basis van metingen.

Geschiedenis

De geluidsbeleving in een kantooromgeving heeft een hele beweging doorgemaakt en is nog steeds in beweging. Het prille begin bestond uit een opstelling van meerdere bureaus waar naar alle waarschijnlijkheid een oorverdovend geluid opsteeg uit de mechanische typemachines en een enkel gesprek aan een bakelieten telefoon. Nu is het menselijk stemgeluid de belangrijkste bron van geluid op de kantoorvloer, naast klimaatinstallaties, koffiezetapparaten en printers. 

In 1978 werden in het boek Acoustical Designing in Architecture resultaten gepubliceerd van een interessant onderzoek uitgevoerd door Bell Telephone Laboratories naar de geluidsomgeving op meer dan duizend locaties. Voor een industriële kantooromgeving werd bijvoorbeeld een gemiddeld geluidsniveau van 62 dB(A) gemeten. Dit is een aanzienlijk hoger niveau dan door ons bureau in de hedendaagse praktijk wordt gemeten met een gemiddelde van 51 dB(A) met de stem als meest gehoorde bron (bron: EEA publicatie ‘Defining the Acoustic Environment of (semi-) open Plan Offices’, ir. Sara Vellenga-Persoon, ir. Theodoor Höngens).

 

Richtlijnen

Het meten van geluidsniveaus geeft inzicht in de werkelijke geluidsomgeving van de mens gedurende de werkdag. De Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 3438:2007 geeft maximale geluidsniveaus aan voor bepaalde werkzaamheden. Voor beeldschermwerk is bijvoorbeeld een maximaal geluidsniveau genoemd van 45 dB(A) als streefwaarde en 55 dB(A) als maximaal toelaatbaar. Niet alleen te hoge geluidsniveaus hebben echter negatieve bijeffecten, zoals vermoeidheid en stress. Ook te lage geluidsniveaus hebben negatieve bijeffecten. In een stille omgeving zullen gesprekken op grote afstand nog hoorbaar en soms ook verstaanbaar zijn, wat zorgt voor afleiding en verstoring van de concentratie.

Geluid op maat

In de moderne kantooromgevingen met Activiteit Gerelateerd Huisvesten is de interpretatie van geluid maatwerk. In een stille zone is stilte een voorwaarde voor comfort. Voor een interactieve zone gaat meer geluid juist samen met meer kansen op ontmoeting, informatieoverdracht en inspiratie. De gemeten geluidsniveaus worden gekoppeld aan de persoonlijke beleving van het geluid. Daarvoor hebben we de mate van 'Rust' en 'Levendigheid' in het leven geroepen. Belangrijke ingrediënten hierin zijn de gemiddelde geluidsniveaus en de dynamiek van het geluid als maat voor de spraakverstaanbaarheid. De onderliggende formules stellen wij voortdurend bij op basis van ons doorlopende onderzoek, waarbij de mate van levendigheid wordt gescoord bij het afluisteren van geluidsfragmenten. 

Levendigheid

Het MACH systeem maakt het mogelijk gedurende een langere tijd het geluidsniveau te registreren én te interpreteren.  Voor de gewenste tijdsperiode wordt een verdeling van geluidservaring bepaald naar de mate van levendigheid in de categoriën Quiet - Tranquil - Lively -Turbulent. De data worden verzameld op een platform bij M+P en overzichtelijk gepresenteerd via een webportal. Door de posities van de geluidssensoren (microfoons) slim te kiezen kan de geluidsomgeving in kaart worden gebracht en het juiste gedrag bevorderd.

  

 

 

November 2016

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Gijsjan wint Gouden Decibel Award 2016

 
We zijn trots dat onze Gijsjan de Gouden Decibel Award 2016 heeft gewonnen in de categorie personen...