Een stil wegdek degelijk funderen in ruimtelijke plannen

Een stil wegdek is een essentiële geluidmaatregel, of het nu gaat om bouwprojecten, reconstructie van wegen, geluidsanering of geluidbeleid naar aanleiding van actieplannen. Kennis van zowel de juridische kaders als ook van de technische do’s en don’ts bij stille wegdekken is daarbij onontbeerlijk.

Bij reconstructies van wegen en bij bouwprojecten lopen we in het dichtbebouwde Nederland regelmatig aan tegen knelpunten op het gebied van verkeersgeluid. In deze projecten moet immers getoetst worden of de nabijgelegen woningen wel voldoen aan de wettelijke geluidnorm. Zo niet, dan moeten maatregelen worden overwogen. De mogelijkheden daarvoor zijn echter beperkt, zeker in binnenstedelijk gebied. Er is immers maar zelden ruimte voor een geluidscherm. En in de wet hebben bron- en overdrachtsmaatregelen nu eenmaal de voorkeur boven gevelmaatregelen. Een stil wegdek komt dan dus al snel om de hoek kijken.

Wij weten niet alleen hoe je de akoestische eigenschappen van een wegdek kunt meten; we begrijpen ook de rol van stille wegdekken in wettelijke procedures. Welke geluidreductie heb je nodig om een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder te voorkomen, of om te zorgen dat een ruimtelijk plan binnen de maximale ontheffingswaarde blijft? Is het juridisch gezien geoorloofd om een product toe te passen dat iets minder stil, maar wel robuuster is? Wat doe je als er nog geen  Cwegdek (officiële wegdekcorrectie) is vastgesteld? Wanneer is er in de juridische procedure sprake van financiële of technische bezwaren, en hoe kun je dat onderbouwen?

Het palet aan geluidarme asfaltproducten die je toe kunt passen, is de laatste jaren sterk gegroeid. Kennis van de beschikbare producten is essentieel om in een vroeg stadium van uw project een goede keuze te maken. Voldoende geluidreductie is soms nodig om een reconstructie te voorkomen of om een bouwplan mogelijk te maken binnen de maximale ontheffingswaarde.  Aan de andere kant is technische kennis van wegdekken nodig om te weten welk type wegdek je op een bepaalde locatie kunt toepassen. Er is immers niemand bij gebaat als in het akoestisch onderzoek een wegdek wordt voorgeschreven waardoor de wegbeheerder later met een probleem wordt opgezadeld.

We zien in onze praktijk regelmatig voorbeelden waar dit mis gaat. De oorzaak is duidelijk, de oplossing ook. De keuze voor een stil wegdek moet in een vroeg stadium in het project worden gemaakt; de uitvoering is dan nog ver weg. Om op dat moment de juiste keuze te maken is kennis van zaken nodig. Met onze combinatie van juridische expertise, kennis van akoestische onderzoeken én technische know-how op het gebied van stille wegdekken komen we samen tot een gedegen oplossing.

December 2015

 
Actueel type:
Blog
Blog

Kwaliteitsgarantie door inspectie en controlemetingen tijdens de realisatiefase

 
Maarten van der Niet: “Vertrouwen is goed, controle is beter. Dit lijkt een harde uitspraak maar...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Zaalakoestische modellen ook voor ‘buiten’gebruik?

 
Om de geluidsoverdracht te berekenen, bestaan er verschillende mogelijkheden. Voor berekeningen...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Een beter binnenklimaat is winst

 
De tijd dat we als mens dagelijks weer en wind trotseerden ligt ver achter ons. We besteden...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Subsidieregeling Ruimte voor Ruimte

 
Jan Oudelaar: Wonen in het buitengebied is voor veel mensen een aantrekkelijke droom. Een boerderij...