Drie woontorens Bruisdreef Utrecht

Soms is een lange adem nodig om te komen tot de realisatie van een bouwplan. Vanaf 2006 was M+P betrokken bij het bouwplan van drie woontorens met 117 woningen aan de Bruisdreef in Utrecht. Wij adviseerden over geluid, geur, wind en luchtkwaliteit. Eind 2014 zijn de torens opgeleverd.

Ruimtelijke onderbouwing

Het plan voor drie woontorens voor Mitros is gelegen binnen de geluidszones van twee belangrijke verkeersroutes in Utrecht en op grotere afstand de spoorweg. Dit legde de nodige randvoorwaarden op voor een succesvolle ontwikkeling. Ook de luchtkwaliteit is beoordeeld. Naast geluid vanwege het weg- en railverkeer bleek geluid en geur vanwege de rioolwaterzuivering van belang. Ook dit hebben wij betrokken in onze advisering.
 
De gemeente was benieuwd naar de kans op windhinder of -gevaar rondom de gebouwen. M+P heeft de kans op windhinder rondom de torens berekend en beoordeeld (NEN 8100 en de bijbehorende NPR 6097) en advies gegeven over hoe met name de omgeving het best kan worden ingericht.

Ontwerpen met geluid

M+P heeft oplossingen aangedragen om bij deze complexe geluidssituatie gezonde woningen te ontwikkelen die daarbij voldoen aan het geluidbeleid van de Gemeente Utrecht. Zo hebben de appartementen aan de wegzijde zo veel mogelijk gesloten geluidswerende gevels, zijn de buitenruimten aan de gunstiger zij- en achtergevels gelegen en voorzien van een gesloten borstwering en geluidsabsorberend plafond. Ook werd een van de gevels geluidsabsorberend uitgevoerd om zo te voorkomen dat geluidreflecties het akoestisch klimaat van de balkons zou verstoren. Aan deze relatief rustige buitenruimten zijn de slaapkamers gelegen. Klunder architecten heeft de randvoorwaarden verwerkt in drie woontorens.

Bouwkwaliteit controleren

De gebouwen zijn met zorg gebouwd door Bouwbedrijf Pennings. Wij hebben tijdens en na het gereedkomen van het gebouw geluidmetingen uitgevoerd om de gebouwkwaliteit te controleren. Deze was dik in orde.

Meer informatie: website bouwbedrijf Pennings en youtube-film van UindeWijk.

Januari 2015

 
Actueel type:
Blog
Blog

Software bouwen voor de overheid na de commissie Elias: wat doen wij anders?

 
Recent zijn de resultaten van de commissie Elias bekend gemaakt. Deze commissie heeft een...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Acht varianten van een emplacement bij Uitgeest onderzocht

 
Voor acht alternatieven van een emplacement nabij Uitgeest hebben we akoestisch onderzoek verricht...