Denk groot bij meetprojecten

"Meten is weten" en "Een goede voorbereiding is het halve werk". Hoe kunnen meetvariaties en onzekerheden bij omvangrijke projecten beperkt worden?

Veelbelovende, innovatieve geluidoplossingen krijgen regelmatig de kans om hun werking in de praktijk te bewijzen. Er wordt een pilotproject opgestart waarbij het effect van de maatregel met metingen vastgesteld moet worden. De innovatieve maatregel wordt dan vergeleken met een referentiesituatie zonder maatregelen.

Bij M+P denken we dan graag groot. Om het effect van de maatregel goed en nauwkeurig in kaart te brengen maken we gebruik van de beste apparatuur. Maar daar houdt het niet op. Wij willen graag alle mogelijke effecten goed in kaart brengen. Dit betekent dat bij een dergelijk pilotproject wij, letterlijk en figuurlijk, alles uit de kast trekken.

Voorafgaand aan een meetproject kijken wij kritisch naar de situatie en proberen we zo veel mogelijk potentiële variaties en onzekerheden in kaart te brengen en te beheersen. Zo kunnen bijvoorbeeld meteo-omstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid, wind etc.) invloed hebben tijdens geluidmetingen. Zelfs een verschil in de bron van het geluid kan het effect van de maatregel bepalen. Een maatregel die bijvoorbeeld goed werkt voor personenwagens werkt niet automatisch ook goed voor vrachtwagens.

De beste manier om variaties te beperken is daarom op alle gewenste posities simultaan te meten. Wij gebruiken hiervoor onze eigen apparatuur. Dit geeft ons de mogelijkheid op behoorlijke afstanden (> 100 meter) tot ca. 40 kanalen het geluid te registreren. Dit alles dus gelijktijdig én nauwkeurig. We kunnen zelfs stationaire- en mobiele metingen synchroon uitvoeren.

Wij hebben een team met een kritische blik en veel ervaring met omvangrijke meetprojecten. Heeft u een idee, dan kunnen wij met u meedenken voor de optimale inrichting van de proeflocatie. Bij het opstellen van het meetplan brengen we de mogelijke variaties in kaart. Zodra het meetplan klaar is kunnen wij, indien noodzakelijk, op korte termijn de metingen uitvoeren en analyseren. De mensen, ervaring én apparatuur hebben we immers in huis. 

Februari 2018

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Beleidskeuzes en kosten/baten voor geluidmaatregelen

 
De effectieve bestrijding van omgevingslawaai vraagt om een juiste balans tussen de kosten voor...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Meer over maatregelen

 
Uiterlijk 18 juli 2018 moeten ze bij besluit zijn vastgesteld: de actieplannen omtrent...