De info die u zoekt voor uw Actieplan Geluid ...

Herkent u het? Je bent bezig met het schrijven van het Actieplan Geluid 2013. Een belangrijke maatregel die je de komende jaren wilt inzetten is het toepassen van stille wegdekken. Daar is al de nodige ervaring mee opgedaan. Wat zijn eigenlijk de ervaringen van andere wegbeheerders? Wat is een realistische levensduur? En de geluideigenschappen? En de kosten in vergelijking met reguliere wegdekken? Hoe kom je aan de meest recente informatie? Dat is heel eenvoudig. Recent is het totale plaatje overzichtelijk in beeld gebracht.

Momenteel wordt volop gewerkt aan de actieplannen voor Geluid. Vanuit de verplichtingen van de Europese richtlijn Omgevingslawaai zijn door veel (agglomeratie)gemeenten en provincies geluidkaarten gemaakt. De volgende stap is  het opstellen van het Actieplan. Dat moet in het voorjaar van 2013 vastgesteld worden. De ervaring van 5 jaar geleden leert dat in vrijwel alle actieplannen stille wegdekken als belangrijkste maatregel uit de bus komen. Het is belangrijk om in het actieplan uit te gaan van de meest recente inzichten.

M+P heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2012 de inzichten op een rijjtje gezet. Daarvoor is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van meer dan 100 'ervaringsdeskundigen': de gemeenten en provincies die in de afgelopen 10 jaar hebben meegedaan met de Stimuleringsregeling Stille Wegdekken. En natuurlijk de producenten van de tientallen stille wegdekproducten die we in Nederland kennen.

Het is de bedoeling dat de resultaten beschikbaar komen via de websitye Stillerverkeer. Zolang dat nog niet gerealiseerd is, zijn alle resultaten te gebruiken via de website StilAsfalt. Die website bevat de resultaten van de enquete, voorbeeldbestekken, achtergronddocumenten en een handige tool om zelf inzicht te krijgen in consequenties voor de de kosten bij een keuze voor (stil) wegdekbeleid.

Wat zijn kort gezegd de conclusies van het onderzoek? De resultaten laten zien dat stille wegdekken prima bronmaatregelen zijn. De gemiddelde geluidreductie (over de gehele levensduur) is significant ten opzichte van dicht asfaltbeton. Voor dunne geluidreducerende deklagen is een levensduurgemiddelde reductie van 2 tot 4 dB realistisch

  • Het onderwerp ‘stille wegdekken’ leeft sterk bij gemeenten en provincies.

  • Bij de afdeling Wegbeheer bestaat nogal eens weerstand tegen de toepassing van stille wegdekken. Een reden hiervoor is dat het lijkt of een stil wegdek wordt ‘opgelegd’ vanuit de afdeling Milieu, maar dat er geen extra (onderhouds)budget tegenover staat.

  • De geluidreductie van dunne geluidreducerende deklagen (DGD) neemt in de eerste vijf jaar het sterkst af. Daarna stabiliseert  de afname van de geluidreductie.

  • De gemiddelde levensduur van een DGD ligt tussen de 8 en 9 jaar.

  • De herziening van de geluidwetgeving heeft belangrijke consequenties voor de beschrijving van de geluidreductie van stille wegdekken. In de wegdekcorrecties is nu het tijdgedrag van de geluidreductie meegenomen.

  • Voor het breder toepassen van stille wegdekken is goed overleg met de collega’s van beheer& onderhoud noodzakelijk. Voor beheer&onderhoud is het verder optimaliseren van de levensduur van stille wegdekken erg belangrijk. Dit mag ten koste gaan van de hoge initiële geluidreducties. Voor milieu levert dit nog steeds voldoende toepassingsmogelijkheden op.

Mijn advies: gebruik deze informatie voor uw actieplan of geluidbeleidsplan.

De informatie is te raadplegen met de volgende inloggegevens:

http://www.stilasfalt.nl

username: gast
password: gast@stilasfalt2012

 

 

Oktober 2012

 
Actueel type:
Verslagen
Verslagen

BSV Saneringsdag 2012

 
BSV Saneringsdag 2012 Warm pleidooi om stille wegdekken in te zetten bij sanering. Alle benodigde...
 
Actueel type:
Media
Media

Fijnstof meten met je smartphone

 
Een team van de Universiteit Leiden heeft een meetinstrument ontwikkeld voor het meten van fijnstof...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

CROW-publicatie 316: Cwegdek 2012

 
Nieuwe Cwegdek-methode nu ook zwart op wit!
 
Actueel type:
Events
Events

Gevorderdencursus HAOW op 1 november 2012

 
Op donderdag 1 november 2012 organiseert M+P in opdracht van Rijkswaterstaat DVS de...