CROW Infradagen 2014: geluid en duurzaamheid van wegdekken

Zijn stille wegdekken duurzaam? Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Waar kijken we naar? Geluid? Rolweerstand? CO2-profiel? Bij de CROW Infradagen is er over deze thema's veel kennis te halen. M+P assisteert bij de organisatie van drie themasessies over geluid en duurzaamheid. Waar gaan die over ... en waarom moet je er bij zijn?

De CROW Infradagen is een tweejaarlijks evenement, ontstaan uit de Wegbouwkundige Werkdagen en met een historie sinds eind jaren tachtig. Altijd al gericht op 'civieltechnische onderwerpen', maar de laatste jaren ook meer en meer aandacht voor beleids- en milieuthema's. 

Wat kunnen interessante deelsessies zijn voor als je geinteresseerd bent in eigenschappen en ontwikkelingen rond stille wegdekken?

Parallelsessie Geluid en beleid – wat valt er te kiezen?

woensdag 18 juni, 11.00 – 12.30 uur

Op het gebied van stille wegdekken is er van alles te koop en er wijzigt ook van alles. Kennis en inzichten veranderen, de wet- en regelgeving rond geluid is ingrijpend gewijzigd. Sommige producten die we 10 jaar terug gebruikten, zijn er niet meer, of zijn aangepast. Soms komt een ontwikkeling weer terug. Hoe moet je daarmee omgaan als je ‘beleid rond verhardingen’ opzet? Deze sessie geeft inzichten en helpt een goede weg te vinden.

  • Invloed vrachtverkeer op akoestische veroudering van het wegdek.
  • Hoe ga je verstandig om met bouwlawaai bij aanleg / onderhoud van wegen?
  • Stille wegdekken: Valt er genoeg te kiezen?
  • Hinder van geluid vrachtverkeer: waarom en wat kun je er aan doen?       

Parallelsessie Geluid en innovaties – wat speelt er?

donderdag 19 juni, 09.30 – 11.00 uur

Er is al meer dan 20 jaar ervaring met stille wegdekken. In het verleden zijn keuzes gemaakt voor bepaalde wegdektypen, maar waren dat met de kennis van nu wel de juiste keuzes? En, … er is voor de geluidsanering en de naleving van de normen in de nieuwe geluidwetgeving schreeuwend behoefte aan nog stillere wegdekken. Aan de andere kant, ook grote behoefte aan duurzame wegdektypen. Kan dat samengaan? Waar zitten de ontwikkelingen? En zijn er nog interessante andere innovaties op het gebied van geluidmaatregelen?

Wat komt er in ieder geval aan bod?

Wat voor paden kun je eigenlijk bewandelen? Welke innovatieve methoden zijn er om kloof tussen levensduur en geluidreductie dichter bij elkaar te krijgen? Nieuwe kansen voor duurzaam stille wegdekken, maar hoe? Self Healing Asfalt – de “Match” tussen duurzaamheid en geluidsreductie.  Stel: je wil wel geluidreductie, maar het moet ook duurzaam zijn. Hoe doe je dat? Is er voldoende ervaring mee? Implementatie al geregeld? Hoe kom je tot een wegdek dat 10dB reductie geeft? Zijn er nog andere innovatieve geluidmaatregelen rond de weg mogelijk? Diffractor, geluidafbuiger, geluidgoot: wat is het en…is het wat? Is er genoeg innovatie? Bewandelen we de goede sporen?

Parallelsessie Rolweerstand - Inzicht in rolweerstand van wegdektypes, wat kun je er mee?

donderdag 19 juni 2014, 14:00 tot 15:30 uur

Het wegdektype is van invloed op de rolweerstand van voertuigen. Een 'ruwer wegdek' geeft hogere rolweerstrand en dus meer brandstofverbruik en CO2-emissie. Meer dan 90% van de carbon-footprint van wegen wordt veroorzaakt door de emissie van de weggebruikers. Bij de keuze voor een bepaald wegdektype valt er dus nogal wat te beïnvloeden. Wat kan een wegbeheerder beïnvloeden als het gaat om bijvoorbeeld de CO2-emissie van de weg? Bij de footprint van een weg wordt vaak gedacht aan de emissie die te maken heeft met de aanleg en het onderhoud van een wegverharding. Niet onbelangrijk voor de wegbeheerder, maar dan focussen we ons als samenleving niet op het belangrijkste onderdeel. De emissie bij aanleg en onderhoud betreft maar een fractie van de totale emissie van de infrastructuur.

Hoe kan de emissie van het verkeer zelf beïnvloed worden? Op allerlei manieren, onder andere door een wegdektype te kiezen waarvan de rolweerstand lager is en daardoor een reductie geeft van brandstofverbruik en alle emissies uit de uitlaat. En die wegdektypen zijn er. Vanuit metingen is aangetoond dat de spreiding tussen wegdektypen op de rolweerstand van personenauto's circa 30% is. In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de eigenschappen van wegdekken. Partijen bij deze onderzoeken zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en het Cement&BetonCentrum. Samen met TU Gdansk heeft M+P in het voorjaar van 2013 van een groot aantal wegvakken op provinciale en rijkswegen de textuur en de rolweerstand gemeten. Deze sessie gaat in op de resultaten van dat project, infromeert over wat verschillende partijen met die resultaten gedaan hebben en stroomlijnt de discussie over de vraag: is dit een relevant spoor voor het onderwerp duurzaamheid?

Voor meer infromatie over het programma, zie de website van de Infradagen.

Mei 2014

 
Actueel type:
Blog
Blog

Cursusdag De rol van Akoestiek bij Office Academy wordt goed ontvangen

 
Office Academy verzorgt samen met diverse gastdocenten praktijkgerichte opleidingen op het gebied...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Eerste paal bouwplan AQUAradius Hoofddorp

 
Het gebouw AQUAradius wordt gerealiseerd onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Op...
 
Actueel type:
Events
Events

Seminar Transformatie in de Fabrique in Utrecht

 
De komende jaren zullen veel gebouwen in Nederland worden getransformeerd. De overheid bevordert...
 
Actueel type:
Events
Events

Basiscursus Kader Akoestisch Onderzoek Wegen (KAOW) 12 juni 2014

 
Op donderdag 12 juni 2014 organiseert M+P in opdracht van Rijkswaterstaat WVL de basiscursus Kader...